Vergoedingen & kosten

Wij krijgen regelmatig de vraag of de behandelingen van Het Behouden Huys worden vergoed door de zorgverzekeraars. Op deze pagina hebben het voor u op een rijtje gezet. De vergoeding van zorg door verzekeraars kunnen we opsplitsen in gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. We leggen uit hoe dat zit.

Nederland kent voor 2021 elf zorgverzekeraars (concerns) die bestuurder zijn voor één of meerdere labels, verzekeraars en/of volmachten*. Met alle zorgverzekeraars heeft Het Behouden Huys contracten afgesloten voor 2021. Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars, dan krijgt u de kosten voor behandeling vergoed (uitgezonderd het wettelijke eigen risico**). 

 

Verzekerde zorg

Gecontracteerde zorg noemen we ook wel verzekerde zorg. Het houdt in dat Het Behouden Huys een contract heeft afgesloten met een aantal verzekeraars. Als GGZ-instelling zijn wij verplicht ieder jaar contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hierin worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van zorg en prijzen van behandelingen. Dit betekent dat uw behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, mits de verwijzing voldoet aan de wettelijke eisen. Wel is het wettelijke eigen risico van toepassing en eventueel aanvullend eigen risico als u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt stuurt uw zorgverzekeraar u een factuur. Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te controleren of de behandeling onder uw polisvoorwaarden valt. 

**Let op! U hoeft Het Behouden Huys dus niet te betalen voor de zorg die u afneemt, maar de behandeling telt wel mee bij het aanspreken van uw (verplichte) eigen risico voor het jaar waarin u de behandeling gestart bent. Wij factureren de kosten aan uw zorgverzekeraar na afsluiting van het zorgtraject (dit kan dus ook in een volgend kalenderjaar zijn), of uiterlijk 365 dagen na het begin van het traject. Een SGGZ behandeljaar wijkt af van een kalenderjaar; bijvoorbeeld als uw behandeling bij het Behouden Huys start op 6 april 2021; loopt deze tot 6 april 2022. De voorwaarden van de zorgverzekering van 2021 gelden in dit geval.

Wij doen onze uiterste best om ieder jaar afspraken te maken met de zorgverzekeraars.

 

Zorgverzekeraars 2021

 

*Er zijn zorgverzekeraars die volmachten hebben uitgegeven. Volmachten zijn geen zorgverzekeraars, maar ondernemingen die zorgverzekeringen voeren voor rekening en risico van een zorgverzekeraar. Wanneer u verzekerd bent via een volmacht bij een van de verzekeringsmaatschappijen, hangt de hoogte van de vergoeding van onze zorg af, door welke zorgverzekeraar deze volmacht is verstrekt. Op dit moment hebben we met alle verzekeraars afspraken.


Hier vindt u een overzicht van de tarieven voor generalistische basis ggz

 

Jeugdzorg

Sinds 2015 valt psychologische behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering. De gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Voor 2021 heeft Het Behouden Huys een contract met de gemeenten in Groningen en Drenthe. Met de gemeenten in Friesland hebben wij geen contract. Wij adviseren u dan om bij uw eigen gemeente na te vragen wat de mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw eigen gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt per gemeente. Als u vragen heeft over de mogelijkheden van psycho-oncologische zorg voor uw kind bij Het Behouden Huys, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Als de zorg voor uw kind om wat voor reden dan ook niet vergoed wordt, kunt u gebruik maken van ons aanbod 'zelf betaalde zorg'. U betaalt de zorg voor uw kind dan zelf:

Gesprek met psycholoog:
Beeldende therapie individueel:

€ 110,00 euro per sessie
€ 110,00 euro per sessie

Kijk hier voor alle tarieven

 

Zelf betaalde zorg

In uitzonderlijke gevallen wordt de zorg bij Het Behouden Huys helemaal niet vergoed. Bijvoorbeeld als u geen klachten heeft, maar wel hulp wilt. Of als u wel klachten heeft, maar niet wil dat er een diagnose gesteld wordt. Ook dan kunt u bij Het Behouden Huys terecht, maar betaalt u de zorgkosten zelf.

Hier vindt u onze tarieven

 

Afspraak afzeggen

In principe is het zo dat uw ziektekostenverzekeraar de behandeling bij Het Behouden Huys betaalt, mits wij een contract hebben met uw verzekeraar. Dit geldt echter alleen voor de feitelijk door u ontvangen zorg. Wanneer u een afspraak mist, kunnen wij die tijd niet declareren en krijgen wij dus niets vergoed. Dit houdt in dat wij de directe en indirecte kosten van dat uur dan uit eigen vermogen moeten betalen. Aangezien het regelmatig voorkomt dat onze cliënten hun afspraak, om welke reden dan ook, niet na kunnen komen heeft dat grote invloed op de financiële situatie van Het Behouden Huys. Wanneer u uw afspraak minimaal 48 uur van te voren afmeldt, dan kunnen wij op het vrijgekomen tijdstip vaak nog iemand anders inplannen. Afspraak afzeggen of verplaatsen kan via het secretariaat: 050 406 2400 / info@behoudenhuys.nl

Indien een afspraak niet minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt (een deel van) de kosten voor de afspraak bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 55,- en zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar (de overheid heeft dit bepaald).

Let op: heeft u klachten en (nog) geen negatieve GGD-test? Kom dan niet naar onze locatie(s) en neem contact met ons op. Lees hier meer.

Urenregistratie

Als instelling worden we volgens de Wet en Regelgeving en door de zorgverzekeraar verplicht alle activiteiten die cliënt(en) betreffen, te registreren. Wij zijn niet volledig vrij in het bepalen van de tijdsduur die voor een consult wordt berekend. Deze activiteiten bestaan uit directe en indirecte uren/tijd.

Directe uren zijn:

- behandelingen door de psycholoog, groepsbijeenkomsten, lichaamsgerichte therapie, etc

Indirecte uren zijn:

- telefonisch consult, rapportage, multi disciplinair overleg, administratie, etc.

Een aantal voorbeelden:

  • Bij uw telefonische aanmelding vindt er een pre-intake plaats; daarna volgt een afspraak voor de 1e intake bij de psycholoog. Mocht u besluiten na deze 1e intake geen vervolg te geven aan de behandeling dan zal de pre-intake en de 1e intake in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar en zal mogelijk uw eigen risico worden aangesproken.
  • Indien na de 1e en 2e intake een behandelplan opgesteld wordt en u besluit niet verder in behandeling te gaan, dan zal de pre-intake en de 2 consulten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht en zal wederom mogelijk uw eigen risico* worden aangesproken.
  • Indien u zich als echtpaar aanmeldt, wordt er voor de 1e intake extra tijd vrijgemaakt en wordt deze extra tijd doorberekend aan de zorgverzekeraar, bovendien zal door de zorgverzekeraar van beide personen de eigen risico worden aangesproken.

 

 

Aanmelden

Voor aanmelding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig. Uw arts kan de aanmeldingsbrief downloaden en opsturen naar:

Het Behouden Huys
Rijksstraatweg 363-a
9752 CH Haren

fax: 050 406 2300

Na ontvangst van de verwijzing nemen wij telefonisch contact met u op.
Voor verdere informatie kunt u terecht op ons telefoonnummer: (050) 40 62 400.
Voor aanmelden kunt u dagelijks bellen tussen 9:00 uur - 13:00 uur.