Vergoedingen & kosten

Wij krijgen regelmatig de vraag of de behandelingen van Het Behouden Huys worden vergoed door de zorgverzekeraars. Op deze pagina hebben het voor u op een rijtje gezet. De vergoeding van zorg door verzekeraars kunnen we opsplitsen in gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. We leggen uit hoe dat zit.

Verzekerde zorg 2024

Op 1 januari 2022 is er iets veranderd in de GGZ. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Hier leest u wat er veranderd is.

Het Behouden Huys heeft met bijna alle zorgverzekeraars* contracten afgesloten voor 2024. Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars, dan krijgt u de kosten voor behandeling vergoed vanuit de basisverzekering (uitgezonderd het wettelijke eigen risico**). 

*LET OP: Het Behouden Huys heeft GEEN contract met Eno en de onderliggende labels Salland, ZorgDirect en HollandZorg. Bent u hierbij verzekerd? Vraag dan bij uw zorgverzekeraar of en welke kosten u vergoed krijgt, vaak gaat het om een percentage tussen de 70% en 100%.

 

**Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Vanaf 1 januari 2022 is dit veranderd en wordt voor GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Dit is geen keuze van uw GGZ-instelling. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie ook de voorbeelden op deze pagina.

Voorheen declareerde de zorginstelling pas aan het einde van het behandeltraject de kosten voor de totale behandeling. Na invoering van het zorgprestatiemodel wordt er tijdens de behandeling verschillende keren gedeclareerd. Het eigen risico wordt daarom wellicht in delen aangesproken. Houd er rekening mee dat de gedeclareerde kosten bestaan uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die de therapeut met u in gesprek is en waarbij u zelf aanwezig bent. Bij indirecte tijd moet u denken aan verslaglegging, overleggen met bijvoorbeeld uw huisarts of een tweede therapeut uit het multidisciplinaire team. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt hoeveel indirecte tijd standaard gekoppeld is aan de directe tijd.

 

Jeugdzorg

Sinds 2015 valt psychologische behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering. De gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Voor 2024 heeft Het Behouden Huys een contract met de gemeenten in Groningen (uitgezonderd gemeente Veendam) en Drenthe. Met de gemeenten in Friesland hebben wij geen contract. Wij adviseren u dan om bij uw eigen gemeente na te vragen wat de mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw eigen gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt per gemeente. Als u vragen heeft over de mogelijkheden van psycho-oncologische zorg voor uw kind bij Het Behouden Huys, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Als de zorg voor uw kind om wat voor reden dan ook niet vergoed wordt, kunt u gebruik maken van ons aanbod 'zelf betaalde zorg'. U betaalt de zorg voor uw kind dan zelf.

Hier vindt u onze tarieven

 

Zelf betaalde zorg

In uitzonderlijke gevallen wordt de zorg bij Het Behouden Huys helemaal niet vergoed. Bijvoorbeeld als u geen klachten heeft, maar wel hulp wilt. Of als u wel klachten heeft, maar niet wil dat er een diagnose gesteld wordt. Ook dan kunt u bij Het Behouden Huys terecht, maar betaalt u de zorgkosten zelf.

Hier vindt u onze tarieven

 

Afspraak afzeggen

Het kan voorkomen dat u door ziekte of overmacht een afspraak niet kunt nakomen. U dient dan minimaal 24 uur voor de afspraak, de afspraak te annuleren (ook bij ziekte). Indien u korter dan 24 uur van te voren annuleert, zijn wij genoodzaakt een deel (33%) van de kosten voor de afspraak bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €62,50 en zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar (de overheid heeft dit bepaald). Een afspraak kan altijd omgezet worden in een beeldbel of telefonische afspraak, bijvoorbeeld bij milde gezondheidsklachten, zodat deze alsnog doorgang vinden.

Waarom een rekening?
In principe is het zo dat uw ziektekostenverzekeraar de behandeling bij Het Behouden Huys betaalt, mits wij een contract hebben met uw verzekeraar en uitgezonderd het eigen risico. Dit geldt echter alleen voor de feitelijk door u ontvangen zorg. Wanneer u een afspraak mist, kunnen wij die tijd niet declareren en krijgen wij niets vergoed. Dit houdt in dat wij kosten van dat uur dan uit eigen vermogen moeten betalen. Aangezien het regelmatig voorkomt dat onze cliënten hun afspraak, om welke reden dan ook, niet na kunnen komen heeft dat grote invloed op de financiële situatie van Het Behouden Huys.

Waarom op tijd afmelden?
Daarnaast zijn wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat er zo efficiënt mogelijk wordt omgaan met de tijd. Wanneer u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren afmeldt, dan kunnen wij het vrijgekomen tijdstip aan een andere cliënt aanbieden. Afspraak afzeggen of verplaatsen kan via het secretariaat: 050 406 2400 (een voicemailbericht volstaat ook) / info@behoudenhuys.nl

 

Aanmelden

Voor aanmelding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig. Uw arts kan de aanmeldingsbrief downloaden en opsturen naar:

Het Behouden Huys
Rijksstraatweg 363-a
9752 CH Haren

fax: 050 406 2300

Na ontvangst van de verwijzing nemen wij telefonisch contact met u op.
Voor verdere informatie kunt u terecht op ons telefoonnummer: (050) 40 62 400.
Voor aanmelden kunt u dagelijks bellen tussen 9:00 uur - 13:00 uur.