Vergoedingen & kosten

Het Behouden Huys is een gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg(GGZ)-instelling. Hieronder hebben we de kosten en vergoedingen voor u op een rijtje gezet.

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2020

De vijf zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:

CODE
PRESTATIE
MAXIMUMTARIEF NZa *
     

180001
180002
180003
180004
180005

Kort, 294 minuten
Middel, 495 minuten
Intensief, 750 minuten
Chronisch, 750 minuten
Onvolledig behandeltraject**

€ 503,47
€ 853,38
€ 1.383,65
€ 1.330,98
€ 219,78


* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct (gedeeltelijk) aan ons zal vergoeden.

** De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.


LET OP!

Wanneer u wilt weten of uw behandeling bij Het Behouden Huys voor vergoeding in aanmerking komt, adviseren wij u om zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Sinds 1 april 2019 heet Het Behouden Huys officieel Psychologische Zorg Noord-Nederland (PZNN). De werknaam blijft Het Behouden Huys, maar in enkele gevallen worden we bij de verzekeraars vermeld als PZNN. Momenteel is Het Behouden Huys met diverse zorgverzekeraars nog in onderhandeling met zorgverzekeraars over de contracten voor 2020. Zodra contractering een feit is vermelden wij dit op onze website.

Als het Behouden Huys een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling geheel vergoed door de zorgverzekeraar, los van het eigen risisco

Als het Behouden Huys geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt afhankelijk van uw polis, zo'n 70% tot 100% van het NZA-tarief vergoed door uw verzekeraar. Het niet vergoede deel zal Het Behouden Huys bij u in rekening brengen. Ook dit staat los van het eigen risico. 

CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS 2019 en 2020

In onderstaand overzicht geven we de situatie per verzekeraar aan:

 
 2019
2020
Contract

 Achmea
(onder vermelding van Psychologische Zorg Noord-Nederland)

- Aevitae
- Avéro Achmea
- De Friesland Zorgverzekeraar
- FBTO
- One Underwriting
- Interpolis
- OZF Achmea
- Pro Life
- ZieZo
- Zilveren Kruis

 

 Menzis 

- Anderzorg
- Hema
- Menzis
- PMA

 

DSW 

- DSW
- inTwente
- Stad Holland
- De Amersfoortse
- Ditzo

 

 Menzis 
(onder vermelding van Het Behouden Huys)

- Anderzorg
- Menzis
- Hema
- PMA

 

 ASR
(onder vermelding van Psychologische Zorg Noord-Nederland)

- De Amersfoortse
- Ditzo

 

 Achmea
(onder vermelding van Het Behouden Huys)

- Zilveren Kruis
- One Underwriting Health
- De Friesland
- Interpolis
- FBTO

 

DSW
(onder vermelding van Het Behouden Huys)

- DSW
- inTwente
- Stad Holland OWM U.A. 

 

Zorg en Zekerheid
(onder vermelding van Het Behouden Huys)

- Zorg en Zekerheid

 

eno
(onder vermelding van Het Behouden Huys)

- Salland
- Zorgdirect
- HollandZorg

 

ONZV
(onder vermelding van Het Behouden Huys)

- ONZV
- PNOzorg
- VvAA

 

IptiQ

- Promovendum
- National Academic
- Besured
- Aon
- National Academic

 

VGZ 

- Bewuzt
- IZA
- IZZ Zorgverzekeraar
- Univé
- ZEKUR
- VGZ
- UMC
- United Consumers / VGZ

Geen contract

 VGZ

- Aevitae (VGZ)
- Bewuzt
- IZA
- IZZ Zorgverzekeraar
- Univé
- ZEKUR
- VGZ
- UMC
- United Consumers / VGZ

 

 Multizorg VRZ

ONVZ

- ONVZ
- PNOzorg
- VvAA

Zorg en Zekerheid

- AZVZ
- Zorg en Zekerheid

ASR

 

 IptiQ

- Promovendum
- National Academic
- Besured

 

 eno

- Salland Zorgverzekeringen
- ZorgDirect

 

CZ *

- CZ
- CZdirect
- Nationale-Nederlanden
- OHRA

vooralsnog geen contract

CZ *

- CZ
- CZdirect
- Nationale-Nederlanden
- OHRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volmachten**

Aevitae (volmacht voor Achmea, ASR Ziektekosten, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
Nedasco (volmacht voor Achmea, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
Turien & Co (volmacht voor Achmea, ASR Ziektekosten, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
IAK (volmacht voor Achmea, ASR en VGZ)
Caresco (volmacht voor Promovendum, National Academic en Besured)

Aevitae (volmacht voor Achmea, ASR Ziektekosten, EUCARE Insurance PCC Ltd, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
Nedasco (volmacht voor Achmea, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
Turien & Co (volmacht voor Achmea, ASR Ziektekosten, Delta Lloyd (CZ) en VGZ)
IAK (volmacht voor Achmea, ASR en VGZ)
Caresco (volmacht voor Promovendum, National Academic en Besured)

*Let op: CZ stelt andere voorwaarden dan de andere verzekeraars. In dit geval ontvangt u van ons de totale factuur van de behandeling die u vervolgens (gedeeltelijk) bij uw verzekeraar in kunt dienen. Wij adviseren u (voorafgaand aan de behandeling) met CZ te overleggen welk aandeel u vergoed krijgt en hoe deze vergoeding tot stand komt.

**Er zijn zorgverzekeraars die volmachten hebben uitgegeven. Volmachten zijn geen zorgverzekeraars, maar ondernemingen die zorgverzekeringen voeren voor rekening en risico van een zorgverzekeraar. Wanneer u verzekerd bent via een volmacht bij een van de verzekeringsmaatschappijen, hangt de hoogte van de vergoeding van onze zorg af, door welke zorgverzekeraar deze volmacht is verstrekt. Met de vetgedrukte zorgverzekeraars onder volmachten heeft Het Behouden Huys een contract.

Kijk hier voor meer uitleg over contracten, vergoedingen en kosten

 

Jeugdzorg

Met ingang van 1 januari 2015 valt psychologische behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering. De gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Voor 2020 heeft Het Behouden Huys een contract met de gemeenten in Groningen en Drenthe. Met de gemeenten in Friesland hebben wij geen contract. Wij adviseren u dan om bij uw eigen gemeente na te vragen wat de mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw eigen gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt. Hoe dat in zijn werk gaat verschilt per gemeente. Als u vragen heeft over de mogelijkheden van psycho-oncologische zorg voor uw kind bij Het Behouden Huys, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Als de zorg voor uw kind om wat voor reden dan ook niet vergoed wordt, kunt u gebruik maken van ons aanbod 'zelf betaalde zorg'. U betaalt de zorg voor uw kind dan zelf:

Gesprek met psycholoog:
Beeldende therapie individueel:

€ 110,00 euro per sessie
€ 110,00 euro per sessie

Kijk hier voor alle tarieven

 

 

Zelf betaalde zorg

Er wordt steeds minder zorg vergoed door de zorgverzekeraars. De uitdrukking 'zelf betaalde zorg' zegt het eigenlijk al. Het houdt in dat de zorgvrager de zorg zelf betaalt. Het kan gaan om een training of extra zorg. Het kan zijn dat uw verzekeraar bijvoorbeeld maar een maximaal aantal lichaamsgerichte therapie sessies vergoed, maar u wilt nog een of twee keer gebruik maken van ons aanbod. Dan kan dat tegen betaling.

Klik hier voor meer informatie en het complete aanbod en de tarieven

 

Afspraak afzeggen

In principe is het zo dat uw ziektekostenverzekeraar de behandeling bij Het Behouden Huys betaalt, mits wij een contract hebben met uw verzekeraar. Dit geldt echter alleen voor de feitelijk door u ontvangen zorg. Wanneer u een afspraak mist, kunnen wij die tijd niet declareren en krijgen wij dus niets vergoed. Dit houdt in dat wij de directe en indirecte kosten van dat uur dan uit eigen vermogen moeten betalen. Aangezien het regelmatig voorkomt dat onze cliënten hun afspraak, om welke reden dan ook, niet na kunnen komen heeft dat grote invloed op de financiële situatie van Het Behouden Huys. Wanneer u uw afspraak minimaal twee werkdagen van te voren afmeldt, dan kunnen wij op het vrijgekomen tijdstip vaak nog iemand anders inplannen. Afspraak afzeggen of verplaatsen kan via het secretariaat: 050 406 2400 / info@behoudenhuys.nl.

Indien een afspraak niet minimaal twee werkdagen van te voren wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt (een deel van) de kosten voor de afspraak bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 55,- en zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar.

 

Urenregistratie

Als instelling worden we volgens de Wet en Regelgeving en door de zorgverzekeraar verplicht alle activiteiten die cliënt(en) betreffen, te registreren. Wij zijn niet volledig vrij in het bepalen van de tijdsduur die voor een consult wordt berekend. Deze activiteiten bestaan uit directe en indirecte uren/tijd.

Directe uren zijn:

- behandelingen door de psycholoog, groepsbijeenkomsten, lichaamsgerichte therapie, etc

Indirecte uren zijn:

- telefonisch consult, rapportage, multi disciplinair overleg, administratie, etc.

Een aantal voorbeelden:

  • Bij uw telefonische aanmelding vindt er een pre-intake plaats; daarna volgt een afspraak voor de 1e intake bij de psycholoog. Mocht u besluiten na deze 1e intake geen vervolg te geven aan de behandeling dan zal de pre-intake en de 1e intake in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar en zal mogelijk uw eigen risico worden aangesproken.
  • Indien na de 1e en 2e intake een behandelplan opgesteld wordt en u besluit niet verder in behandeling te gaan, dan zal de pre-intake en de 2 consulten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht en zal wederom mogelijk uw eigen risico* worden aangesproken.
  • Indien u zich als echtpaar aanmeldt, wordt er voor de 1e intake extra tijd vrijgemaakt en wordt deze extra tijd doorberekend aan de zorgverzekeraar, bovendien zal door de zorgverzekeraar van beide personen de eigen risico worden aangesproken.

 

 

Aanmelden

Voor aanmelding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig. Uw arts kan de aanmeldingsbrief downloaden en opsturen naar:

Het Behouden Huys
Rijksstraatweg 363-a
9752 CH Haren

fax: 050 406 2300

Na ontvangst van het formulier nemen wij telefonisch contact met u op.
Voor verdere informatie kunt u terecht op ons telefoonnummer: (050) 40 62 400.
Voor aanmelden kunt u dagelijks bellen tussen 10:00 uur - 12:00 uur.