Behandelingstraject

Na de intake wordt in overleg een behandelplan opgesteld dat het beste aansluit bij uw vragen.

Afhankelijk van uw situatie en hulpvraag kan de behandeling of therapie zowel kortdurend (voormalig basis-GGZ) als langdurig (specialistische GGZ) zijn. Steunend en structurerend of meer psychotherapeutisch van aard. In de loop van de tijd wordt geëvalueerd hoe het gaat en zo nodig kan het programma worden aangepast of aangevuld. Hieronder hebben wij het zorgproces uitgewerkt.

Het zorgpad voor specialistische zorg verschilt op kleine punten t.o.v. die van een kortdurend traject. Hier kunt u het zorgpad voor SGGZ bekijken.

In onze behandelingen maken we gebruik van een heel scala aan technieken. We gebruiken onder andere principes uit:

  • Psycho-educatie
  • Cognitieve gedragstherapie (CGt) 
  • Acceptance commitment therapy (ACT) 
  • Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)  
  • Trauma therapie (EMDR/imaginaire exposure)   
  • Emotionally Focused Therapy (EFT) 
  • E-health 

Hier vindt u meer informatie over vormen van behandeling

 

Mogelijkheden voor thuiszorg

In principe komt u naar een van onze behandellocaties, maar voor cliënten die door de ziekte niet (meer) in staat zijn om naar ons toe te komen, bestaat de mogelijkheid van huisbezoek of beeldbellen. Het gebied voor huisbezoek bestrijkt grofweg de provincie Groningen, de kop van Drenthe en een deel van Friesland (ongeveer het Westerkwartier en het gebied tot en met Drachten).

Meer informatie over huisbezoeken