Behandelingstraject

Na de intake wordt in overleg een programma samengesteld dat het beste aansluit bij jouw vragen.

Afhankelijk van jouw situatie kan de behandeling of therapie zowel kortdurend (BGGZ) als langdurig (SGGZ) zijn, steunend en structurerend of meer psychotherapeutisch van aard. In de loop van de tijd wordt geëvalueerd hoe het gaat en zo nodig kan het programma worden aangepast of aangevuld. Hieronder hebben wij het zorgproces uitgewerkt.

Het zorgpad voor specialistische zorg verschilt op kleine punten t.o.v. die van een basistraject. Hier kun je het zorgpad voor SGGZ bekijken.

In onze behandelingen maken we gebruik van een heel scala aan technieken. We gebruiken onder andere principes uit:

  • Psycho-educatie
  • Cognitieve gedragstherapie (CGt) 
  • Acceptance commitment therapy (ACT) 
  • Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)  
  • Trauma therapie (EMDR/imaginaire exposure)   
  • Emotionally Focused Therapy (EFT) 
  • E-health 

Hier vind je meer informatie over vormen van behandeling

 

Mogelijkheden voor thuiszorg

In principe kom je naar ons, maar voor cliënten die door de ziekte niet (meer) in staat zijn om naar ons toe te komen, bestaat de mogelijkheid van huisbezoek. Het gebied voor huisbezoek bestrijkt grofweg de provincie Groningen, de kop van Drente en een deel van Friesland (ongeveer het Westerkwartier en het gebied tot en met Drachten).

Meer informatie over huisbezoeken