Behandelingstraject

Na de intake, die doorgaans uit twee gesprekken bestaat, wordt in overleg met u een programma samengesteld dat het beste aansluit bij uw vragen.

Afhankelijk van uw situatie kan de behandeling of begeleiding zowel kortdurend als langdurig zijn, steunend en structurerend of meer psychotherapeutisch van aard. In de loop van de tijd wordt geƫvalueerd hoe het gaat en zo nodig kan het programma worden aangepast of aangevuld.

In onze behandelingen maken we gebruik van een heel scala aan technieken. We gebruiken onder andere principes uit:

  • (cognitieve) gedragstherapie
  • ontspanning en visualisatie
  • relatie en gezinstherapie
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • lichaamsgerichte therapie
  • beeldende therapie

Mogelijkheden voor thuiszorg

In principe komt u naar ons, maar voor patiƫnten die door de ziekte niet (meer) in staat zijn om naar ons toe te komen, bestaat de mogelijkheid van huisbezoek. Het gebied voor huisbezoek bestrijkt grofweg de provincie Groningen, de kop van Drente en een deel van Friesland (ongeveer het Westerkwartier en het gebied tot en met Drachten).