Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij Het Behouden Huys? Vraag dan een intakegesprek aan, hiervoor is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist. Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Verwijsbrief

Het Behouden Huys biedt psychologische behandeling bij kanker in zowel de generalistische Basis GGZ als de specialistische GGZ. Dat houdt in dat we ons op de diagnose en behandeling van psychologische stoornissen bij kanker richten. Dit doen we door het aanbieden van psychologische behandelingen (individueel, systemisch en groepstherapie). Voor aanmelding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig. Uw arts kan u verwijzen via Zorgdomein.

Na ontvangst van de verwijsbrief nemen wij telefonisch contact met u op.
Voor verdere informatie kunt u terecht op ons telefoonnummer: (050) 40 62 400.
Voor aanmelden kunt u dagelijks bellen tussen 10:00 uur - 12:00 uur.

Is uw verwijzer niet aangesloten bij Zorgdomein? Download dan een sjabloon van de verwijsbrief en stuur deze naar ons op:

Het Behouden Huys
Rijksstraatweg 363-a
9752 CH Haren

fax: 050 406 2300

Let op: tijdelijke aanmeldstop voor cliënten die bij VGZ en onderliggende labels verzekerd zijn.
Klik hier voor meer informatie


Wachttijden

Zowel tussen het moment van aanmelden & het intakegesprek, als tussen het intakegesprek & de start van de behandeling kunt u te maken krijgen met wachttijden

Legitimatieplicht

Sinds juni 2009 is Het Behouden Huys bij wet (Wbsn-z*) verplicht naar uw legitimatie te vragen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument mee te nemen als u ons voor de eerste keer bezoekt. Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie.
*Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg – zie voor verdere informatie www.minvws.nl.