Het Behouden Huys

Het Behouden Huys biedt kankerpatiënten en hun naasten professionele en betrokken begeleiding bij de verwerking van de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Hoe ga je verder? Het Behouden Huys biedt mensen die ziek zijn (geweest), naasten en nabestaanden de mogelijkheid om op eigen kracht de regie in hun leven te (her) nemen.

Meer over Het Behouden Huys

Voor wie?

Wie kunnen er bij Het Behouden Huys terecht voor steun bij kanker? Eigenlijk iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt. De diagnose kanker kan een grote impact hebben, niet alleen voor degene die de diagnose krijgt, maar ook voor zijn/haar directe omgeving. Wij zijn er voor mensen die zelf ziek zijn (geweest), naasten en nabestaanden.

Meer informatie

Wachttijden

Wij doen onze uiterste best om iedereen die psychologische zorg nodig heeft zo snel mogelijk te helpen. Op dit moment hebben we een wachttijd. Via onderstaande link vindt u de actuele wachttijden. Na het intakegesprek start een behandeling binnen drie weken. Tijdens de wachttijd kunt u met vragen terecht bij uw verwijzer.

Meer informatie

Verhalen van cliënten

"Door jezelf met je emoties te confronteren, hoe beangstigend dit soms ook is, kun je weer verder. En er komen héél veel emoties voorbij gedurende een ziektetraject. Het was een rollercoaster aan fases die ik heb doorlopen." Hier leest u verhalen van (oud-)cliënten over hun ervaringen met het psycho-oncologisch centrum in Haren.

Lees alle verhalen

Info voor verwijzers

Het is de missie van Het Behouden Huys om zoveel mogelijk bij te dragen aan het bevorderen van kennis over en aandacht voor de psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten. Het Behouden Huys organiseert daarom regelmatig workshops, informatie- en themabijeenkomsten en trainingen voor professionals in de zorg.

Meer informatie

Informatieavond

Het Behouden Huys verzorgt regelmatig een informatiebijeenkomst over kanker, de gevolgen daarvan en hoe er mee om te kunnen gaan. Cliënten, naasten, nabestaanden en verwijzers kunnen zo op een vrijblijvende manier kennis maken met Het Behouden Huys. Wilt u weten wanneer de eerst volgende info-avond is? Kijk dan in de agenda.

Meer info en aanmelden

Vergoeding & Kosten

Wanneer u wilt weten of uw behandeling bij Het Behouden Huys vergoed wordt, adviseren wij om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als wij een contract hebben met uw verzekeraar, dan wordt de behandeling vergoed. Verhinderd? Zeg dan minimaal 24 uur (werkdagen) van de voren de afspraak af, anders moeten wij deze (gedeeltelijk) in rekening brengen.

Meer informatie

Wat kunt u zelf doen?

De diagnose kanker heeft veel invloed op uw leven. Om met de verschillende gevolgen van kanker om te gaan hebben wij boeken, online informatie en apps voor u verzameld. Deze kunt u vooraf aan de behandeling bij Het Behouden Huys bekijken, maar ook als ondersteuning naast de behandeling bij Het Behouden Huys gebruiken.

Aan de slag