Voor wie is de behandeling?

Een op de drie Nederlanders treft de diagnose kanker. En kanker heb je niet alleen! De diagnose betekent dikwijls een existentiële crisis voor patiënt en omgeving. De behandelingen kunnen ingrijpend zijn en vele patiënten komen in een zwart gat terecht na de ziekenhuisfase. Tijdens de behandeling richt alle energie zich op het lichaam. Wanneer er daarna weer rust komt, kunnen er allerlei vragen opkomen.

Psychologische hulp bij kanker

Het is niet gek dat u tijdens of na de medische behandelingen last heeft van angst, verdriet, vermoeidheid, somberheid, stress en andere heftige gevoelens. Wanneer deze gevoelens langer aanhouden kan het zinvol zijn om hulp te zoeken. Ook kan kanker veel impact hebben op uw naasten en dat kan leiden tot psychische klachten. Het Behouden Huys kan dan helpen wanneer er sprake is van psychische problematiek.

Het Behouden Huys is een plek voor kankerpatiënten en hun naasten, om door middel van professionele en betrokken therapie stil te staan bij wat er gebeurd is, voor verwerking en voor leren omgaan met de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Het Behouden Huys heeft een zorgaanbod voor alle (ex-)kankerpatiënten, ongeacht leeftijd, ziektefase (vóór, tijdens of na de behandeling) of stadium van hun ziekte. Ook is er zorgaanbod voor hun naasten en nabestaanden met psychische klachten. 

 

Wanneer kunt u bij ons terecht

Het Behouden Huys biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten wanneer er sprake is van psychische klachten als gevolg van kanker. 

Ervaart u klachten als:

- aanhoudende angst, somberheid, ernstige stress-klachten

- het gevoel de grip op het leven kwijt te zijn

- moeite met aanpassen en verwerken van (de gevolgen) kanker

- moeite met het oppakken van de verschillende rollen in het leven, zoals bv. werk

- gestagneerde rouwverwerking

- ernstige vermoeidheid en pijn, slaapproblemen en concentratieverlies

- veranderde lichaams- en/of seksuele beleving

- spanningen en moeilijkheden rondom relatie en/of opvoeding tgv. ziekte

- vragen rondom afscheid, sterven en zingeving


Dan kan het helpend zijn om hulp te vragen en u aan te melden bij Het Behouden Huys. Hiervoor heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts en/of medisch specialist nodig.

Onder sommige omstandigheden kunnen we u niet behandeling nemen:

- bij indicatie crisiszorg en suïcidaliteit

- bij ernstige/zware verslavings- en/of psychiatrische problematiek

- bij gevaar voor zichzelf en/of de omgeving

- als psychische problemen niet samenhangen met oncologie

Zowel bij aanmelding als ook bij intake wordt hierop gescreend.

 

Wanneer u wilt weten of uw behandeling bij Het Behouden Huys voor vergoeding in aanmerking komt, adviseren wij u om zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Kijk op de pagina 'Vergoedingen en kosten' voor meer informatie en lees meer over onze Algemene Voorwaarden en ons Kwaliteitsstatuut.

 

Vormen van behandeling

Er zijn verschillende vormen van behandeling. Ook kinderen en jongeren kunnen bij Het Behouden Huys terecht. Als zij zelf kanker hebben, maar ook als een ouder de diagnose kanker heeft gekregen. Het Behouden Huys heeft tevens een programma voor nabestaanden van kankerpatiënten.

 

Eigen regie

Uitgangspunt bij behandeling en ondersteuning is dat de bron voor verandering en de kwaliteit van leven in de mens zelf ligt, dat bewustwording en zingeving daarin belangrijke begrippen zijn en dat er niet één manier is om dat te bereiken. Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier het behandeltraject.

 

Wat wij doen

Onderstaande video's geven een indruk van ons werk. In de eerste video geven we een algemeen beeld van wat wij doen. Hierin komen twee clienten aan het woord, over hun eigen ervaringen.

 

Deze video is opgenomen in het kader van Alpe d'huZes 2016. Psycholoog Martin Appelo legt uit wat wij precies doen en hoe wij dat doen bij Het Behouden Huys. Daarna gaat hij in gesprek met een client.