Toegankelijkheidsverklaring

Het online inzien van informatie over uw gezondheid en het digitaal communiceren met uw zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen.

Het Behouden Huys wil dat iedereen gebruik kan maken van onze online informatie en dienstverlening. We streven er daarom naar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

Het Behouden Huys heeft het toegankelijk maken van zorginhoudelijke informatie voor mensen met een (visuele) beperking geanalyseerd. Met behulp van de toegankelijkheidsnormen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 niveau AA) is beoordeeld op welke wijze de digitale toegankelijkheidsnormen worden toegepast bij de systemen van Het Behouden Huys waarmee cliënten informatie online informatie inzien en digitaal communiceren met zorgverleners. Het Behouden Huys heeft dit op haar website kenbaar gemaakt in welke mate zij aan deze eisen voldoet door middel van deze toegankelijkheidsverklaring.

Voor welke producten geldt deze verklaring?

Het Behouden Huys maakt gebruikt van twee online platformen voor cliënten, namelijk: cliëntportaal Wellbee en het therapieplatform Therapieland. Wij sporen onze leveranciers aan om voldoende aandacht aan te besteden aan het verder verbeteren en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid.

Via onderstaande informatie komt u bij de verklaring van de leveranciers:

Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat er nog belangrijke verbeteringen door moeten worden gevoerd om alle onderdelen toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar info@behoudenhuys.nl