Kwaliteit

Het Behouden Huys streeft naar een uitstekende kwaliteit van de behandelingen. Om dat te bereiken, evalueren wij met grote regelmaat de tevredenheid van onze cliënten en het effect van onze behandelingen. Dat doen we zowel intern als met behulp van externe audits.

Certificering

Het Behouden Huys is sinds juli 2007 als eerste van de IPSO-instellingen volgens de ISO-9001- HKZ norm gecertificeerd. Dit betekent dat de wijze waarop er wordt gewerkt en de wijze waarop de organisatie is ingericht voldoet aan de strenge eisen die voorwaarde zijn voor certificering.

Zorgbrede Governance-code

In navolging van de code Tabaksblat, is er ook in de gezondheidszorg nagedacht over goed bestuur, goed toezicht en een adequate verantwoording van zorgorganisaties. Dit heeft geresulteerd in de Zorgbrede Governance-code, waarin beschreven staat volgens welke normen en werkwijzen er gehandeld zou moeten worden. Het Behouden Huys onderschrijft de code en handelt er naar.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut van Het Behouden Huys downloaden. Bekijk hier het addendum, dus is een toevoeging op het kwaliteitsstatuur. Naast het kwaliteitsstatuut vindt u hieronder het professioneel statuut van Het Behouden Huys en kunt u onze algemene voorwaarden downloaden. Cliënten dienen met deze voorwaarden akkoord te gaan voordat de behandeling van start gaat.

KWALITEITSSTATUUT

Addendum 2018

PROFESSIONEEL STATUUT

ALGEMENE VOORWAARDEN