Kwaliteit

Het Behouden Huys streeft naar een uitstekende kwaliteit van de behandelingen. Om dat te bereiken, evalueren wij met grote regelmaat de tevredenheid van onze cliënten en het effect van onze behandelingen. Dat doen we zowel intern als met behulp van externe audits. 

 

Certificering

Het Behouden Huys is sinds juli 2007 als eerste van de IPSO-instellingen volgens de ISO-9001- HKZ norm gecertificeerd. Dit betekent dat de wijze waarop er wordt gewerkt en de wijze waarop de organisatie is ingericht voldoet aan de strenge eisen die voorwaarde zijn voor certificering.

Het Behouden Huys beschikt sinds 2020 tevens het Keurmerk basis GGZ. Het keurmerk is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de basis GGZ.

                                                                                                   

Zorgbrede Governance-code

In navolging van de code Tabaksblat, is er ook in de gezondheidszorg nagedacht over goed bestuur, goed toezicht en een adequate verantwoording van zorgorganisaties. Dit heeft geresulteerd in de Zorgbrede Governance-code, waarin beschreven staat volgens welke normen en werkwijzen er gehandeld zou moeten worden. Het Behouden Huys onderschrijft de code en handelt er naar.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 

Hier kunt u het  kwaliteitsstatuut van Het Behouden Huys downloaden. Naast het kwaliteitsstatuut vindt u hieronder het professioneel statuut van Het Behouden Huys en hier vindt u onze algemene voorwaarden. Cliënten dienen met deze voorwaarden akkoord te gaan voordat de behandeling van start gaat. 


KWALITEITSSTATUUT

PROFESSIONEEL STATUUT

 

 

Inzage behandeldossier

Cliënten hebben het recht om hun eigen behandeldossier in te zien. Dit geldt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Het inzagerecht staat in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt uw dossier te allen tijde opvragen via uw behandelaar. Het Behouden Huys werkt momenteel aan een eigen digitale omgeving voor cliënten. U kunt dan inloggen in een beveiligde omgeving en uw dossier inzien of downloaden. Omdat het om privacygevoelige informatie gaat, vinden we het belangrijk om de tijd te nemen om dit systeem goed en veilig in te richten. We verwachten dat cliënten vanaf 2020 online hun dossier kunnen inzien.