Lichaamsgerichte therapie

Het Behouden Huys biedt naast gesprekken met de psycholoog ook lichaamsgerichte therapie / psychosomatische fysiotherapie voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Deze behandeling is gebaseerd op ‘de taal van het lichaam’. Ons lichaam is het instrument waarmee we voelen en het leven kunnen ervaren. Daarom beoogt de lichaamsgerichte therapie het lichaamsbewustzijn te herstellen c.q. in stand te houden.


Stress loslaten

Lichaamsgerichte therapie kan als deelbehandeling worden ingezet in de kortdurende of langdurende behandelingen. Door kanker treden er op alle gebieden in je leven abrupte veranderingen op. Je lichaam krijgt een enorme stress te verwerken, enerzijds door de medische behandelingen, anderzijds door de spanning die het ziek zijn met zich meebrengt. Al die onrust in je hoofd: zorgen, angsten, onzekerheden, gedachtes over de toekomst, kunnen veel stress veroorzaken in je lichaam. Het kan zijn dat je door pijn, verlies en andere klachten een vervreemding van het eigen lichaam ervaart. De onbevangenheid is weg, het vertrouwen lijkt verdwenen. Ook het gevoel van eigenwaarde kan verminderen vanwege een veranderd lichaamsbeeld. Psychosomatische fysiotherapie ondersteunt je om je weer 'meer jezelf' te voelen en stress te leren loslaten. Ook als je zelf niet ziek bent kun je, door alles wat er gebeurt met je naaste en de dingen die van je worden gevraagd, moeite krijgen om bij jezelf te blijven en je overbelast gaan voelen. Deze spanningen kunnen zich ook lichamelijk uiten, helpen deze te reguleren is een onderdeel van de therapie.


Uitgangspunten

Een van de uitgangspunten van de lichaamsgerichte therapie / psychosomatische fysiotherapie is dat de ontwikkeling van het gevoelsleven van een mens in belangrijke mate wordt bepaald door aanraken en aangeraakt worden. Door het ervaren van geborgenheid en fysieke en emotionele veiligheid ontstaat een gezonde psychische ontwikkeling. Heftige ervaringen uit het verleden of in het heden kunnen iemand in een situatie van ‘niet voelen’ terecht doen komen. Het lichaam- en alles wat daarmee wordt gevoeld en ervaren- is dan naar het onderbewuste verdrongen. Deze zelfbeschermende reactie kan echter – als het te lang duurt- disfunctioneel worden. Geest en lichaam raken dan in onbalans. De innerlijke rust wordt verstoord en het contact met de buitenwereld kan verloren voelen. Lichaamsgerichte therapie brengt je weer in contact met je gevoelswereld en is erop gericht om voeling te houden met wat je nodig hebt en zorgt voor een toename van veerkracht.

Het lichaam onthoudt een indrukwekkende ervaring

 

Werkwijze

  • Middels oefeningen en/of door een bevestigende fysieke aanraking word je uitgenodigd je fysieke en emotionele pijn te doorleven en je spanningen los te laten, om zodoende opnieuw contact te kunnen maken met je lichaam. Zo schep je ruimte voor het beleven en uiten van wat er in je leeft. Dit kan helpen om de kluwen van gedachten en emoties te ontwarren, waardoor je met meer compassie in de situatie aanwezig kunt zijn en van waaruit je je opnieuw kunt gaan verhouden tot jezelf en je omgeving.

  • Met de therapeut ga je op zoek naar de manier die voor jou het beste werkt om lichamelijke spanningen en emoties te reguleren.

  • Er is ook aandacht voor de krachtige en vitale functies van het leven. Soms ben je door alles wat er gebeurt de voeling daarmee kwijt. Verbinding daarmee (her-)krijgen kan vertrouwen geven en het gevoel regie te hebben over je leven versterken.

  • Binnen de lichaamsgerichte therapie kan lichaamsgerichte traumatherapie een onderdeel zijn (somatic experiencing).


Praktische informatie

Voor wie: mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en nabestaanden

Aantal deelnemers: individuele behandeling

Tijd: 60 minuten per sessie

Planning: gemiddeld tweewekelijks, gaandeweg een lagere frequentie naar behoefte

Praktische punten: speciale kleding is niet nodig, eigen badlaken meenemen