Wie zijn de hulpverleners

Alle therapeuten die bij Het Behouden Huys werken, hebben ervaring met psychologische behandeling van kankerpatiënten en hun naasten en zijn ofwel BIG-geregistreerd ofwel geregistreerd bij hun beroepsvereniging.

Op de pagina 'Het team' stellen de psychologen, therapeuten en andere medewerkers zich aan u voor.