Individueel

Individuele therapie

Individuele therapie geeft de mogelijkheid om stil te staan bij specifieke vragen of wensen en kan zowel kortdurend als langdurend zijn. De doelen kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld:

·     verminderen van angst of somberheid,

·     verwerken van traumatische gebeurtenissen,

·     aandacht voor zingevingsvragen,

·     het zo goed mogelijk integreren van de gevolgen van de ziekte,

·     aandacht voor het communiceren erover,

·     of juist voor het maken van meer ruimte en tijd om te genieten.

De ingezette behandelmethoden worden afgestemd op de problematiek. De individuele therapie kan face-to-face plaats vinden of zo nodig via beeldbellen. De individuele therapie kan ook aangevuld worden door het gebruik van e-Health behandelmodules. Dit noemen we 'blended-care'.