Vaktherapie Beeldend

In de zowel kort als langer durende behandeltrajecten kan er voor gekozen worden om de behandeling aan te vullen met individuele Beeldende Therapie. Dit is een ervaringsgerichte behandelmethode die vooral kan helpen om inzicht en overzicht te krijgen in de vele heftige en verwarrende gedachten en gevoelens in de confrontatie met kanker. Misschien is praten erover moeilijk, of niet voldoende. Schilderen, tekenen en beeldhouwen kunnen helpen om deze intense emoties op een andere manier te uiten, te onderzoeken en te verwerken. Zowel het werken op zich alsook het ontstane werkstuk maken je meer bewust van je gevoelens en proces. Ook kan je al werkend zien én ervaren waar mogelijke keuzes liggen, die vervolgens onderzocht en uitgediept kunnen worden.

 

Thema's

Enkele voorbeelden van individuele thema’s zijn:

- omgaan met heftige emoties,

- omgaan met angst,

- je kracht vinden,

- leren durven,

- leren loslaten, etc.

Beeldend werken kan troost, steun, kracht en inzicht geven.