Leren leven met kanker

Een ziekte als kanker slaat in als een bom, niet alleen lichamelijk maar ook psychisch en sociaal. Hoe verwerk je dat en hoe ga je ermee om? Deze groepstherapie is gericht op het verwerken, leren aanvaarden en integreren van de ervaringen van kanker. Onder deskundige begeleiding van een psycholoog biedt deze therapie steun, aanknopingspunten en concrete oefeningen die helpen bij de verwerking van kanker en het vinden van een nieuwe balans in ‘het leven met kanker’. 


Inhoud & werkwijze

Het betreft een zogenaamde ‘gesloten groep’. Dat wil zeggen dat de deelnemers samen aan de groep beginnen en ook samen de groep afsluiten. Een groep bestaat uit 8-10 deelnemers, waarbij het niet uitmaakt welke vorm van kanker je hebt en in welke ziektefase je je bevindt.

De behandeling bestaat uit psycho-educatie en groepsgesprekken rondom een bepaald thema. Dit wordt aangevuld met diverse oefenvormen zoals o.a. relaxatie (ontspanning), visualisatie (verbeeldingsoefeningen) en/of meditatie.

Iedere bijeenkomst kent een min of meer vast opbouw: muziek, terugblik op de week, introductie, weekthema, psycho-educatie rondom het thema, uitwisselen van ervaringen, oefening en evaluatie.

Doordat de groepsbehandeling met lotgenoten plaatsvindt, ontstaat er tevens veel herkenning, erkenning en acceptatie van een deel van de eigen problematiek. Er is ruimte voor alle emoties en er wordt met en van elkaar geleerd.

In de laatste sessie wordt de behandeling geëvalueerd en worden de doelen voor de nabije toekomst besproken.

 

Doel van de therapie

• Ondersteuning bij de verwerking van de diagnose kanker


• Leren omgaan met de moeilijkheden /   onzekerheden / emoties / vragen die je tegenkomt in het leven met de (gevolgen) van kanker


• Krachtbronnen ontdekken en ontwikkelen


• Vergroten van regie en veerkracht


• Verbetering van kwaliteit van leven en zingevingVoor wie

De therapiegroep is bedoeld voor mensen die kanker hebben (gehad), onafhankelijk van de ziektefase en prognose. Deze groepstherapie bestaat uit acht wekelijkse sessies van ongeveer 2,5 uur.

 

 

Gespreksthema's

De volgende thema’s geven een goed beeld van de inhoud van deze therapie:


• Jouw eigen verhaal over kanker: wat zijn de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van kanker en wat zijn je ziekenhuiservaringen?


• Waar sta je in dit proces van verwerking? Hoe ga je om met stress, vermoeidheid, pijn?


• Hoe maak je ruimte voor genieten?


• Hoe ga je om met heftige emoties? Hoe ontwikkel je (zelf)compassie, rust en stilte in jezelf?


• Hoe ga je om met de eindigheid van het leven?


• Hoe ga je om met de veranderingen in je relaties (partner, familie, vrienden, werk)?


• Hoe ga je om met lichamelijke veranderingen, intimiteit en seksualiteit?


• Leven met kanker. Wat betekent kanker voor jou? Hoe neem je de draad van je leven weer op? Hoe kun je zin geven aan wat je is overkomen? Wat zijn je mogelijkheden/beperkingen en wat zijn voor jou de beste keuzes? Hoe ga je verder met (de rest) van je leven?

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie over deze groepstherapie? Bespreek dit met uw psycholoog of neem dan contact op met het secretariaat via (050) 406 2400 of info@behoudenhuys.nl.