Samen met uw gezin

Gezinstherapie

Als onderdeel van de behandeling kunnen ook gezinsgesprekken plaatsvinden, als de gezinsproblematiek een rol speelt in de psychische klachten. Het doel is om samen met partner en kinderen in gesprek te gaan en uit te zoeken hoe je elkaar ondersteuning kunt bieden, hoe je kunt blijven uitwisselen wat alle veranderingen als gevolg van de ziekte betekenen. De gesprekken vinden plaats met de systeemtherapeut.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor het onderlinge contact en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen.

Kanker kan een grote invloed hebben op relaties en kan bestaande patronen onder druk zetten of op een ongewenste manier versterken.

Doel van de gesprekken is het herstel van verbinding en communicatie, het samen vinden van een ander evenwicht. In het licht van kanker en een veranderde realiteit.