e-Health

Het hernemen van eigen regie is een belangrijk thema in alle behandelingen. Dit kan nu ook ondersteund worden doordat er in de behandeling gebruik wordt gemaakt van e-health. Het Behouden Huys werkt met het e-Health platvorm Therapieland waarbij je thuis aan de slag kunt met je eigen behandelmodule. De verschillende behandelmodules van Therapieland bestaan uit psycho-educatie via tekst en beeld en eventuele oefeningen huiswerkopdrachten. Zo kun je thuis nog eens een aantal zaken nalezen en kun je thuis op je eigen tijd aan de slag met je behandeling en oefeningen. Afhankelijk van je klachten en je hulpvraag wordt er samen met jou een passende behandelmodule gekozen. Deze behandelmodule volg je in combinatie met je individuele gesprekken met de psycholoog. Dit wordt 'blended care' genoemd.