Vormen van behandeling

Na de intakefase wordt er in overleg met jou bepaald welke behandeling passend is in jouw situatie. Een behandeling kan kortdurend zijn (Basis-GGZ) of langdurig (specialistische GGZ) als er sprake is van complexe problematiek.

In de behandelplanbespreking wordt bepaald wat het doel is van de behandeling, welke behandelvorm(en) passend zijn en met welke frequentie afspraken worden gemaakt. Alle behandelingen worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar, die regelmatig de voortgang evalueert en de behandeling coördineert. Hier vind je een schematische weergave van het behandelingstraject.

In onze behandelingen volgen we de geldende richtlijnen ggzstandaarden.nl


Behandelmethoden

We maken onder anderen gebruik van de volgende behandelmethoden:

·       Psycho-educatie

·       Cognitieve gedragstherapie (CGT)

·       Acceptance commitment therapy (ACT)

·       Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)

·       Trauma therapie (EMDR/imaginaire exposure)  

·       Emotionally Focused Therapy (EFT)

·       e-Health

De behandeling is in beginsel individueel. Het Behouden Huys biedt indien gewenst voor versterking van de effectiviteit van de individuele behandeling/therapie, een aantal ondersteunende (deel-) behandelingen. Er zijn verschillende vormen van deze (deel-)behandelingen: samen met de partner, met het gezin, in groepsverband en zo nodig thuis. Afhankelijk van het afgesproken behandeltraject kan de behandeling bestaan uit een combinatie van verschillende (deel)behandelingen. Op locatie Haren kan de behandeling aangevuld worden met Vaktherapie Beeldend en Lichaamsgerichte therapie (psycho-somatische fysiotherapie). 

 

Behandelingen

Bekijk hieronder de verschillende vormen van (deel-)behandelingen:

Het Behouden Huys heeft haar hoofdlocatie in Haren. Het is ook mogelijk om op andere locaties psychologische behandeling te krijgen. Dat kan in Delfzijl, Emmen, Heerenveen en Hoogeveen.