Vormen van behandeling

Na de intakefase wordt er in overleg met u bepaald welke behandeling passend is in uw situatie. Een behandeling kan kortdurend zijn (Basis-GGZ) of langdurig (specialistische GGZ) als er sprake is van complexe problematiek.

In de behandelplanbespreking wordt bepaald wat het doel is van de behandeling, welke behandelvorm(en) passend zijn en met welke frequentie afspraken worden gemaakt. Alle behandelingen worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar, die regelmatig de voortgang evalueert en de behandeling coördineert. Hier vindt u een schematische weergave van het behandelingstraject

In onze behandelingen volgen we de geldende richtlijnen ggzstandaarden.nl


Behandelmethoden

We maken onder anderen gebruik van de volgende behandelmethoden:

Psycho-educatie

Psycho-educatie is bedoeld om u te informeren over uw huidige klachten en de psychische gevolgen van kanker en de behandeling, zodat u er zelf meer regie over kunt nemen. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie richt zich op de onderlinge samenhang tussen gedachten, gevoel en gedrag en gaat er van uit dat psychische problemen beïnvloed en in stand worden gehouden door disfunctionele gedachten en gedrag. CGT is een behandelvorm waarin u samen met de therapeut onder andere door middel van oefeningen en opdrachten anders leert denken en doen. Klachten verminderen en u ervaart meer grip.

Acceptance commitment therapy (ACT)

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie die zich vooral richt op het vergroten van psychologische flexibiliteit. U leert het gevecht los te laten tegen pijnlijke ervaringen (onaangename                      gevoelens, vervelende gedachten of pijnlijke lichaamservaringen) en energie te investeren in het leven volgens waarden die echt belangrijk voor u zijn.

Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)

MBCT is een vaardigheidstraining die zich richt op het anders leren omgaan met gedachten en gevoelens en daarmee op het verminderen van angst, stress, somberheid, vermoeidheid en pijn. Dit behandelprogramma bestaat uit acht wekelijkse groepssessies en huiswerk waarin u leert hoe u minder samenvalt met gedachten en gevoelens en hoe u doelbewust, niet oordelend en vriendelijk aanwezig kunt zijn bij de ervaringen in het nu.

 

Trauma therapie (EMDR/imaginaire exposure)  

Zowel bij EMDR als ook imaginaire exposure wordt de confrontatie aangegaan met een traumatische gebeurtenis waardoor de verwerking daarvan op gang komt of verder komt. Door de traumaverwerking neemt de emotionele lading van de gebeurtenis af en kan deze  beter geïntegreerd worden in het levensverhaal. Samen met de therapeut wordt bekeken welke vorm van traumatherapie passend is.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

EFT is een relatietherapie die zich baseert op de inzichten van de hechtingstheorie. In de behandeling worden negatieve interactiepatronen verheldert die mogelijk zijn ontstaan door de confrontatie met kanker. Samen met de therapeut en uw partner gaat u op zoek naar manieren om (opnieuw) verbondenheid te creëren en te houden in de relatie. Een van de grootste hulpbronnen in tijden van grote spanning en onzekerheid.

e-Health

E-Health wordt aangeboden door het volgen van een passende behandelmodule binnen ons e-health platform Therapieland. Samen met de therapeut kiest u voor een geschikte module, die u volgt in combinatie met gesprekken. Dit wordt “blended care” genoemd.

 

De behandeling is in beginsel individueel. Het Behouden Huys biedt indien gewenst voor versterking van de effectiviteit van de individuele behandeling/therapie, een aantal ondersteunende (deel-) behandelingen. Er zijn verschillende vormen van deze (deel-)behandelingen: samen met de partner, met het gezin, in groepsverband en zo nodig thuis of online. Afhankelijk van het afgesproken behandeltraject kan de behandeling bestaan uit een combinatie van verschillende (deel)behandelingen. Op de hoofdlocatie Haren kan de behandeling aangevuld worden met Vaktherapie Beeldend en Lichaamsgerichte therapie (psycho-somatische fysiotherapie). 

 

Behandelingen

Hieronder hebben we de verschillende vormen van (deel-)behandelingen op een rijtje gezet. Klik op de link voor meer informatie:

Het Behouden Huys heeft haar hoofdlocatie in Haren. Het is ook mogelijk om op andere locaties psychologische behandeling (individuele gesprekken) te krijgen. Dat kan in Emmen, Heerenveen en Hoogeveen.