Afspraak annuleren

Het kan voorkomen dat u door ziekte of overmacht een afspraak niet kunt nakomen. U dient dan minimaal 24 uur vóór de afspraak, de afspraak te annuleren (ook bij ziekte). Indien u korter dan 24 uur van te voren annuleert, zijn wij genoodzaakt een deel (33%) van de kosten voor de afspraak bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €62,50 en zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar (de overheid heeft dit bepaald). Een afspraak kan altijd omgezet worden in een beeldbel of telefonische afspraak, bijvoorbeeld bij milde gezondheidsklachten, zodat deze alsnog doorgang vinden.


Waarom een rekening?

In principe is het zo dat uw ziektekostenverzekeraar de behandeling bij Het Behouden Huys betaalt, mits wij een contract hebben met uw verzekeraar en uitgezonderd het eigen risico. Dit geldt echter alleen voor de feitelijk door u ontvangen zorg. Wanneer u een afspraak mist, kunnen wij die tijd niet declareren en krijgen wij niets vergoed. Dit houdt in dat wij kosten van dat uur dan uit eigen vermogen moeten betalen. Aangezien het regelmatig voorkomt dat onze cliënten hun afspraak, om welke reden dan ook, niet na kunnen komen heeft dat grote invloed op de financiële situatie van Het Behouden Huys.

Waarom op tijd afmelden?

Daarnaast zijn wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat er zo efficiënt mogelijk wordt omgaan met de tijd. Wanneer u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren afmeldt, dan kunnen wij het vrijgekomen tijdstip aan een andere cliënt aanbieden. Afspraak afzeggen of verplaatsen kan via het secretariaat: 050 406 2400 (een voicemailbericht volstaat ook) / info@behoudenhuys.nl