Vaktherapie Beeldend

Beeldende therapie helpt bij de emotionele verwerking van alles wat er speelt rond het hebben van de ziekte kanker en het veranderende leven. Het is een methode om emoties en gedachten te ontdekken die (nog) niet onder woorden zijn te brengen. Door middel van het inzetten van verschillende materialen kan datgene wat binnenin zit naar buiten worden gebracht (zichtbaarheid). 

Theoretisch is de beeldende therapie gefundeerd op het idee dat er een overeenkomst is tussen wat zich in iemands psyche afspeelt en de manier waarop iemand dit met het creatieve medium (beeld, tekening etc.) tot uiting brengt en in zijn geheugen opslaat.

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij sprake is van een concreet en handelend proces met een eindresultaat in de vorm van een werkstuk.

De gebruikte materialen zijn boetseer-, teken- en schildermaterialen. Bijvoorbeeld acrylverf, pastelkrijt, klei, papier-maché, steen etc. , welke doelgericht worden gekoppeld aan een opdracht. Creativiteit is geen vereiste, het gaat om het proces en niet om het eindproduct. Uiteraard geldt als voorwaarde voor het starten van beeldende therapie dat iemand er een positieve associatie mee moet hebben of dat de cliënt het aangaan van een creatief proces als uitdaging kan zien.

In een behandelsetting wordt beeldende therapie in combinatie, met ander behandel- en begeleidingsvormen gericht op een specifiek behandeldoel, aangeboden met als doel op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een wenselijke verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie bij de cliënt te bewerkstelligen.

Dat wat innerlijk wordt beleefd- en mogelijk verward is- wordt zichtbaar, tastbaar en dus concreet. Dit kan bijvoorbeeld door zeer vrij of juist nauwkeurig en doelmatig te werken. De directe herkenning van het gecreëerde beeld werkt bevestiging, het maakt bewust van eigen gevoelens en het eigen proces. Het beeldend werken geeft de mogelijkheid om te zien én te te ervaren waar keuzes en mogelijkheden liggen, die vervolgens in het werk kunnen worden onderzocht en uitgediept.

Doel

Het doel is om na verloop van tijd meer stabiliteit en kracht te ontwikkelen om met de bestaande situatie om te gaan.  

Voor wie

De beeldende therapie is bedoeld voor cliënten die baat hebben bij een non-verbale vorm van therapie, als onderdeel van de behandeling bij Het Behouden Huys. 

Vorm van de behandeling

Individueel: sessie van een uur
Groep: acht sessies van 2,5 uur met 6-8 personen

Werkwijze individueel

De individuele therapie is een op maat 1-op-1 behandeling met de beeldend therapeut. In afstemming met de behandelend psycholoog wordt vanuit de cliënt ‘vraag-gestuurd’ gewerkt. De vraag kan bijvoorbeeld liggen bij omgaan met angst of depressie, bij acceptatie van de gevolgen en veranderingen door kanker, levensvragen, zingevingsvragen of het verbeelden van een (gewenste) toekomst. De gesprekken met de psycholoog en de behandelingen bij de beeldende therapeut zijn een verlengde van elkaar, vullen elkaar aan en geven richting voor vervolgsessies. Cliënten verbeelden tijdens de beeldende therapie wat ze tijdens psychotherapie bespreken. Of worden tijdens beeldende therapie geholpen om de communicatie op gang te brengen zodat hiermee eventueel tijdens psychotherapie verder kan worden gewerkt.


Werkwijze groep

Iedere sessie wordt ingeleid met een aansluitende werkvorm die voorbereid op een thema dat verband houdt met het leren leven met kanker. Vervolgens wordt er individueel gewerkt waarbij de thema’s en materialen per keer verschillen. De sessie wordt afgesloten met een gezamenlijke, uitgebreide bespreking van het gemaakte werk.

Groepsthema's

• Wie ben jij als persoon (in relatie met de omgeving)?

• Waar voel je je prettig?

• Wat betekent het hebben van kanker voor jou?

• Wat zijn je valkuilen?

• Wat zijn je krachtbronnen?

• Ontmoeting met jezelf vanuit verschillende perspectieven

• Onderzoeken van diverse emoties

• Biografische thema’s

 

Vervolggroep

Indien er binnen de behandeling behoefte is aan een vervolg op deze basisgroep, bestaat de mogelijkheid om in overleg met de behandelend psycholoog en de beeldend therapeut continuering te hebben in de een vervolggroep.

Vervolggroepen hebben thema's als bijvoorbeeld:

• energiebalans

• zelfexpressie

• verlies van jezelf

• een thema op maat


Aanmelden

Wilt u meer informatie over deze groepstherapie? Bespreek dit met uw psycholoog of neem dan contact op met het secretariaat via (050) 406 2400 of info@behoudenhuys.nl.