Samen met uw partner

Relatiegesprekken

De confrontatie met kanker kan een grote invloed hebben op de relatie en kan bestaande patronen onbedoeld onder druk zetten of op een ongewenste manier versterken. Als relatieproblematiek een rol speelt in de psychische klachten wordt relatietherapie ingezet als onderdeel van de behandeling. Doel van de gesprekken is het herstel van verbinding en communicatie, het samen vinden van een nieuw evenwicht en een nieuwe omgang met elkaar in het licht van kanker en een veranderde realiteit. 

De relatietherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd en is een vorm van psychotherapie. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat de partner betrokken wordt bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor het onderlinge contact en de verbetering hiervan.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen.

Het is ook mogelijk om met het hele gezin gesprekken te hebben met de systeemtherapeut.