Re-integratie na kanker

Voor wie

Als je zelf kanker hebt, hebt gehad of voor iemand gezorgd hebt met kanker is het werken voor kortere of langere tijd op het tweede plan gekomen. Maar er komt een moment dat het werk weer in beeld komt. Soms op initiatief van jezelf en soms op initiatief van de werkgever, de uitkeringsinstantie of de verzekering. Re-integratie blijkt in de praktijk niet altijd vanzelf goed te gaan. De re-integratie-adviseur kan ondersteunen bij het succesvol laten verlopen van de terugkeer naar je eigen werk of naar nieuw werk.

Wil je op een goede manier weer aan het werk? Zoek je begeleiding bij het realiseren van een duurzame herintrede in het werk? Heb je advies nodig in de wirwar van rechten en plichten? Loop je rond met vragen als:

 • Hoe kan ik met mijn (huidige) klachten toch weer gaan werken?
 • Wil ik nog wel hetzelfde werk?
 • Hoe ga ik om met de verwachtingen van de werkgever, leidinggevende en/of collega’s: zijn die te hoog, te laag, verkeerd?
 • Hoe kom ik weer aan werk? Wat wil ik voor werk?

Wat je vragen ook zijn: maak een afspraak voor een eerste gesprek. Daarin inventariseren we wat jouw vragen zijn en wat je situatie is. De re-integratieadviseur gaat dan samen met jou op pad om je terugkeer in het werk of op de arbeidsmarkt te realiseren, samen met jouw werkgever als die er is.

 

Doel

Bij het bepalen van het doel is van belang of je op dit moment nog in dienst bent of dat je in een uitkeringssituatie zit. In alle gevallen zal in het eerste deel van het traject onderzocht worden of het wenselijk en mogelijk is terug te keren in de oude functie en, indien aan de orde, bij de huidige werkgever of dat het beter is naar een nieuwe functie of werkgever op zoek te gaan. Doel is in elk geval: duurzame re-integratie, afgestemd op jouw mogelijkheden.

 

Resultaat

 1. Een haalbaar plan, dat voldoet aan de richtlijnen van de Wet Verbeterde Poortwachter en op maat is van de persoon
 2. Duurzame re-integratie in eigen werk
 • herstel van contact met het werk
 • de ruimte en de richtlijnen van de Wet Poortwachter optimaal inzetten
 • oplossingen vinden die je zelf niet voor mogelijk hield
 • geleidelijk, maar doelbewust, re-integreren

 

Visie

Werk vormt een belangrijk deel van een zinvol leven. Werk helpt bij herstel, bij het terugvinden van perspectief, bij het verwerken van een heftig life-event. Kennis, zelfkennis, weer de regie leren pakken en in dialoog gaan zijn bepalend voor het succes van de re-integratie.

 

Het programma

In een intake wordt vastgesteld wat er naast de ondersteuning in het daadwerkelijk weer innemen van een werkplek gedaan moet worden om re-integratie te laten slagen. Afhankelijk van persoonlijke kenmerken en je situatie en wensen wordt een advies voor een individueel programma opgesteld. Aandachtspunten in de intake:

 • Inzicht in wat je kunt, wie je bent en wat je wilt: uitval door kanker leidt vaak tot een heroriëntatie op je zelf. Je wilt opnieuw bepalen wat voor jou zingevend is en hoe je met plezier, energie en resultaat kunt werken.
 • Inzicht in je belastbaarheid en hoe je zorg kunt dragen voor het in evenwicht houden van belasting en belastbaarheid en wat een passende opbouw van werkzaamheden is.
 • Omstandigheden en verhoudingen op het werk: welke kansen en belemmeringen zijn er om duurzaam te kunnen re-integreren

Of:

 • Vaardigheid in arbeidsmarktgerichte zaken.
 • Arbeidsmarktrelevantie: welke kansen heb je met jouw achtergrond, wensen en mogelijkheden en hoe kunnen deze, indien nodig, uitgebreid worden.

Het begeleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen van een re-integratieplan: in dit plan wordt opgenomen, hoe je de terugkeer kunt en wilt opbouwen, passend binnen de mogelijkheden van de organisatie, afgestemd op wat je nodig hebt of wilt leren om duurzaam terug te kunnen keren.
 • Overleg en afstemming met de leidinggevende.

Indien je een nieuwe functie zoekt (of overweegt) worden de volgende onderdelen opgenomen in het begeleidingstraject:

 • Vaststellen van je sollicitatieprofiel: wie ben je, wat kun je, wat zoek je?
 • Leren zichtbaar te worden op jouw arbeidsmarkt: waar liggen jouw kansen en mogelijkheden en op welke manieren kun je daar contact leggen, solliciteren en een nieuwe loopbaan opbouwen.
 • Begeleiding en bemiddeling: ondersteunen van sollicitatie-activiteiten, afgestemd op jouw behoefte; aan leren boren van nieuwe sollicitatiekanalen, gebruik leren maken van netwerkcontacten en leren uitbreiden van je netwerk.
 • Ondersteuning bij het maken van een nieuwe start om terugval te voorkomen.

Het traject kan aangevuld worden met coaching gericht op:

 • Uitbreiden van communicatieve, zelfmanagement- of andere persoonlijke vaardigheden.
 • Loopbaanadvies voor een nieuw vitaliserend loopbaanperspectief.
 • MBTI-onderzoek naar persoonlijkheidstype

Werkwijze

Op maat: individuele begeleidingsgesprekken, training van vaardigheden en wekelijks contact ter ondersteuning van sollicitatie-activiteiten.

De lengte en de intensiteit van het traject wordt vastgesteld op basis van de intake en kan variëren van 4 gesprekken voor een succesvolle re-integratie op de eigen werkplek tot maximaal 1 jaar begeleiding bij het realiseren van een nieuwe loopbaan.

Individuele offerte aan de werkgever of opdrachtgever op basis van de intake.

 

Contact

Wilt u een oriënterend (gratis) gesprek met een re-integratiecoach? Neem dan rechtstreeks contact op met Hiltje Hof via
06-41481148 of hiltje@noorderlingen.eu of kijk op: www.noorderlingen.eu.

 
Nb. Het Behouden Huys biedt zelf geen re-integratietraject aan, maar verwijst rechtstreeks door naar Hiltje Hof.