Paul La Poutré

Paul la PoutréBeeldend therapeut

"Vanuit mijn opleiding creatieve therapie aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden heb ik stage gelopen bij Het Behouden Huys. Na mijn stage wilde ik niet meer weggaan en kon ik gelukkig aanblijven als Beeldend Therapeut en produktontwikkelaar voor het vernieuwde aanbod van beeldende therapie voor kinderen die zelf met kanker te maken hebben of daarmee te maken hebben binnen hun gezin. De focus ligt op eigen innerlijke kracht die aangeboord of aangesproken moet worden, waarbij ik help deze aan de oppervlakte te krijgen. Dit heeft me gegrepen en wil ik ook niet meer loslaten.

Beeldende therapie is een psycho-therapeutische behandeling die veranderings-, ontwikkelings-, of acceptatieprocessen bewerkstelligt. Het is een handelings-, ervaringsgerichte vorm van therapie die leidt tot nieuwe ervaringen. De werking van het creatieve proces staat centraal, waarbij het onuitspreekbare, onbewuste wordt geuit in 2 of 3 dimensionale werkstukken. Hierbij is een analoog en parallel proces: niet beleefde emoties vinden een uitingsvorm in het medium. Het tot uiting brengen van die emoties, vermindert de negatieve werking daarvan. Door in het medium gedachten, gevoelens of wensen zichtbaar te maken, win je aan innerlijke kracht. Doordat het lichaamsgericht is, werkt de expressieve inzet van het lichaam op de emoties.

Met name jongere kinderen uiten hun belevingen en gevoelens makkelijker door creativiteit, spel en fantasie dan mondeling. Beeldende therapie (ook wel BT) helpt kinderen hun emoties uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, boetseren of "bouwen". Het gebruik van creatieve middelen helpt kinderen en jongeren uiting te geven aan hun problemen. Tijdens therapiesessies leren kinderen omgaan met hun emoties en belevingen en leren deze een plek te geven. Door mee te gaan in de fantasie en belevingswereld van kinderen, worden processen in gang gezet. BT wordt ingezet om innerlijke krachtbronnen zichtbaar te maken en te bestendigen. Dit om kinderen te helpen ondanks en naast pijn, verdriet en rouw, zich te ontwikkelen tot een stabiele volwassene".

Paul La Poutré heeft na zijn HBO-opleiding een brede zakelijke commerciële carriere als eindverantwoordelijk manager doorlopen. Na een bewuste carriere switch heeft hij zich ontwikkeld en (post HBO-) geschoold tot zijn huidige combinatie van werkzaamheden: beeldend kunstenaar, beeldend therapeut en manager gezondheidszorg. Een voor hem perfecte combinatie die door onderlinge kruisbestuivingen stimulerend werkt.