Samenwerken

Samenwerking is van groot belang voor Het Behouden Huys. Alleen met samenwerking kunnen wij de zorg voor kankerpatiënten daadwerkelijk verbeteren.

Hieronder volgt een overzicht van organisaties waarmee Het Behouden Huys samenwerkt. Dit kan zijn op het gebied van zorg, wetenschappelijk onderzoek of deskundigheidsbevordering.

 

Ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorg in de regio

Het Behouden Huys wil graag investeren in een goede samenwerking met de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties in de regio. Immers veel van onze cliënten zijn onder medische behandeling of staan nog onder medische controle. Samenwerking en informatieoverdracht, uiteraard met toestemming van de cliënt, komt de totale behandeling van kankerpatiënten ten goede. Er wordt hard gewerkt om de vele informele contacten te formaliseren in duidelijke samenwerkingsafspraken.

 

Het Behouden Huys in de regio

Naast de locatie in Haren bieden wij onze zorg op dit moment ook aan diverse locaties in Noord-Nederland. In Emmen, Heerenveen en Hoogeveen houden we spreekuren bij de inloophuizen aldaar. 

 

Het Centrum voor Revalidatie UMCG (locatie Beatrixoord)

Het Centrum voor revalidatie verzorgt voor cliënten van Het Behouden Huys, die daarvoor geïndiceerd zijn, een bewegingsprogramma. Als u voor kanker wordt behandeld of behandeld bent, kunt u last hebben van bijkomende problemen. Vermoeidheid, verminderde fitheid of angstige gevoelens kunnen uw dagelijks functioneren in de weg staan. Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft een revalidatieprogramma voor mensen die behandeld worden of behandeld zijn voor kanker (oncologische revalidatie). Dit gebeurt in een nauwe onderlinge samenwerking.

Meer informatie

 

Patiëntenorganisaties

Het Behouden Huys hecht aan een goede samenwerking met de regionale patiëntenorganisaties. Van hen kunnen wij horen welke zorg kankerpatiënten zelf van belang vinden. Met de Borstkankervereniging bestaat inmiddels een hechte relatie die onder andere tot uitdrukking komt in de gemeenschappelijke organisatie van thema-avonden. Andere patiëntenverenigingen waarmee Het Behouden Huys contacten heeft zijn V.O.K.K. (Vereniging van Ouders van Kinderen met Kanker), SCP Prostaatkankervereniging, de Nederlandse Stomavereniging en Zorggelang Groningen.

 

GGZ-instellingen

Het Behouden Huys heeft een goede samenwerking met de GGZ-instellingen in de omgeving, zoals Lentis en Het Universitair Psychiatrisch Centrum van het UMCG.IKNO

Het Behouden Huys participeert in verschillende psychosociale werkgroepen van het Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO).