Samenwerken

Samenwerking is van groot belang voor Het Behouden Huys. Alleen met samenwerking kunnen wij de zorg voor kankerpatiënten daadwerkelijk verbeteren.

Hieronder volgt een overzicht van organisaties waarmee Het Behouden Huys samenwerkt. Dit kan zijn op het gebied van zorg, wetenschappelijk onderzoek of deskundigheidsbevordering.

 

Ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorg in de regio

Het Behouden Huys wil graag investeren in een goede samenwerking met de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties in de regio. Immers veel van onze cliënten zijn onder medische behandeling of staan nog onder medische controle. Samenwerking en informatieoverdracht, uiteraard met toestemming van de cliënt, komt de totale behandeling en begeleiding van kankerpatiënten ten goede. Er wordt hard gewerkt om de vele informele contacten te formaliseren in duidelijke samenwerkingsafspraken.

 

Het Behouden Huys in de regio

Naast de locatie in Haren bieden wij onze zorg op dit moment ook aan op de onderstaande locaties:

Verzorgingstehuis BetingeStaete

Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl
(wekelijks op maandag)

 

Sigrid’s Garden

Weerdingerstraat 252C
7811 CL Emmen
(wekelijks op dinsdag)

 

Inloophuis de Skulp

Thialfweg 43
8441 PW  Heerenveen
(wekelijks op vrijdag)

 

Toon Hermans Huis Drenthe

Klooster Hoogeveen 

Brinkstraat 5

7902 AC Hoogeveen

 

 

Het Centrum voor Revalidatie UMCG (locatie Beatrixoord)

Het Centrum voor revalidatie verzorgt voor cliënten van Het Behouden Huys, die daarvoor geïndiceerd zijn, een bewegingsprogramma. Als u voor kanker wordt behandeld of behandeld bent, kunt u last hebben van bijkomende problemen. Vermoeidheid, verminderde fitheid of angstige gevoelens kunnen uw dagelijks functioneren in de weg staan. Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft een revalidatieprogramma voor mensen die behandeld worden of behandeld zijn voor kanker (oncologische revalidatie). Dit gebeurt in een nauwe onderlinge samenwerking.

Meer informatie

 

Patiëntenorganisaties

Het Behouden Huys hecht aan een goede samenwerking met de regionale patiëntenorganisaties. Van hen kunnen wij horen welke zorg kankerpatiënten zelf van belang vinden. Met de Borstkankervereniging bestaat inmiddels een hechte relatie die onder andere tot uitdrukking komt in de gemeenschappelijke organisatie van thema-avonden. Andere patiëntenverenigingen waarmee Het Behouden Huys contacten heeft zijn V.O.K.K. (Vereniging van Ouders van Kinderen met Kanker), SCP Prostaatkankervereniging, de Nederlandse Stomavereniging en Zorggelang Groningen.

 

GGZ-instellingen

Het Behouden Huys heeft een goede samenwerking met de GGZ-instellingen in de omgeving, zoals Lentis en Het Universitair Psychiatrisch Centrum van het UMCG.IKNO

Het Behouden Huys participeert in verschillende psychosociale werkgroepen van het Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO).

 

IPSO

Het IPSO is de brancheorganisatie voor Instellingen voor Psychosociale Oncologie. Samen willen zij werken aan versterking en verbetering van de door hen geboden psychosociale hulp. Tevens willen zij gezamenlijk hun werk onder de aandacht brengen van het publiek, verwijzers, overheid, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke instanties.

Het IPSO wil een koepelorganisatie zijn voor alle instellingen op het gebied van de psychosociale oncologie in Nederland. Om te garanderen dat de aangesloten instellingen inhoudelijk en organisatorisch professionele zorg verlenen, worden toelatingscriteria gehanteerd.

 
Het IPSO kent twee verenigingen, te weten:
  • IPSO Concentris. Hieronder vallen de Therapeutische Centra. Deze bieden professionele begeleiding door therapeuten die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Het Behouden Huys valt in deze categorie.
  • IPSO Attendum. Hieronder vallen de Inloophuizen. Deze werken met name met vrijwilligers, die na een training toegerust zijn om middels een persoonlijk gesprek informatie te geven en een luisterend oor te bieden. Verder bevorderen inloophuizen lotgenotencontact. In sommige gevallen wordt in een inloophuis tevens professionele psychosociale begeleiding geboden.

Verdere informatie over aangesloten instellingen

      

Borstkanker Vereniging Nederland afdeling Groningen

Enkele keren per jaar organiseert de BVN afdeling Groningen inloopavonden en thema-avonden in Het Behouden Huys. Houd hiervoor onze agenda in de gaten of meld u aan voor de nieuwsbrief.