Marieke Strick

GZ-psycholoog
BIG-geregistreerd: 19914985025

"Tijdens en na mijn studie heb ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt, en wat me steeds weer boeit is: wie is de ander en wat is zijn of haar verhaal achter de klacht of het probleem.

In de behandeling staat voor mij dan ook de kennis van jou over jezelf centraal, of dit nu bewust of nog onbewust is.  In een open houding richt ik me samen met jou op deze kennis. Wat zijn je beweegredenen om iets wel of niet te doen? Welke waardevolle gevoelens gaan er allemaal in je om? Vanuit welke belangrijke ervaringen beleef je jezelf, de ander en je omgeving?

Door deze kennis, zonder oordeel, te vergroten kan er meer ruimte ontstaan voor zelfvertrouwen, vriendelijk zijn voor jezelf, begrip voor je problemen en helder krijgen wat je nodig hebt om, om te gaan met verlies. Verlies van je partner, je eigen leven of verlies van je gezondheid of het beeld dat je voor ogen had van je leven wat wegviel of valt. Of dit nu in het heden speelt of langer geleden is, maakt niet zo veel uit. Want verlies draag je met je mee. Het is voor elk mens een unieke ervaring die een unieke wijze van omgaan met het verlies vraagt, er zijn geen regels voor. Samen met jou wil ik uit zoeken welk verlies je meedraagt, wat dit voor joú betekent en wat jij daarbij nodig hebt.

En ondertussen volgt de natuur om ons heen rustig haar ritme door de jaargetijden heen. Het groen van het bos en de weilanden rondom Het Behouden Huys, zie ik als altijd aanwezige troost, verlichting en ontspanning bij alle verschillende processen die hier doorlopen worden."

Marieke is sinds 2019 werkzaam bij Het Behouden Huys. Zij houdt twee wekelijks op vrijdagmorgen spreekuur in Beatinge State in Delfzijl.

Verzorgingstehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl
(tweewekelijks op vrijdagochtend)

Bekijk hier het totale zorgaanbod