Katharina de Jong

Psycholoog

"Al van jongs af aan ben ik geraakt door de cirkel van leven en sterven. Ik zie het leven als iets wat ons onder andere via onze ouders toevalt en waar we vervolgens zelf een verantwoordelijkheid voor hebben. Een samenspel van lichaam, geest en ziel, waarin we tijdens ons leven ups en downs meemaken. De manier waarop we met tegenslag en voorspoed omgaan laat zien, wie we zijn. Het legt de basis van onszelf bloot, de grondslag waarop ons leven is opgebouwd. In mijn studie, sociale psychologie, heb ik mij verdiept in hoe wij als mens gevormd worden door invloeden om ons heen. In mijn latere opleiding in systemisch werk, raakte ik steeds meer gefascineerd hoe mensen, vooral na een crisis, wegen zoeken naar manieren van omgang met het levenslot wat hen treft. Het verlangen naar innerlijke rust en jezelf ontdekken, zie ik als universeel voor ieder mens.

De diagnose kanker kan diep ingrijpen. Het kan een begin vormen van een zoektocht naar nieuw evenwicht, om het verlies van zekerheden in je leven een plek te geven. Het is als het zoeken naar een nieuwe bedding voor de veranderde stroom van het leven. Hierin te mogen bijstaan en anderen te mogen spiegelen, houdt ook mij scherp in het omgaan met de bedding van mijn levensstroom.

Ik vind mijn inspiratie in yoga. Hierbij is yoga voor mij een weg waarin het verlangen en streven naar innerlijke balans centraal staat."

Katharina werkt sinds 1 januari 2014 als psycholoog bij het Behouden Huys. Daarnaast werkte ze ruim 15 jaar als wijkverpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie. Hierdoor heeft ze veel ervaring in het omgaan en werken met mensen, die hebben te (leren) leven met tegenslag op het gebied van lichaam en geest. Ook heeft ze veel ervaring in de palliatieve zorg door jarenlange werkzaamheden in een hospice. Hier heeft zij het belang gezien van aandachtige (mantelzorg)ondersteuning, zowel op het gebied van geest als dat van lichaam.