Missie & Visie

DE DOELSTELLING VAN HET BEHOUDEN HUYS LUIDT ALS VOLGT:

Het Behouden Huys is een kleinschalige GGZ-instelling gespecialiseerd in de psycho-oncologie. Wij bieden kwalitatief hoogstaande ambulante psychologische zorg voor kankerpatiënten en hun naasten of nabestaanden. 

De behandeling is er op gericht het eigen vermogen, de veerkracht en de eigen regie van kankerpatiënten en hun naasten zodanig te stimuleren dat zij hun eigen weg vinden in de verwerking van kanker. Het Behouden Huys richt zich op het leren omgaan met de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van de ziekte met als doel de kwaliteit van leven te optimaliseren en de geestelijke weerbaarheid te vergroten. In de behandeling gaat het naast (verlies)verwerking, om aanvaarding, het hervinden van regie en zingeving. 
Daarnaast draagt Het Behouden Huys als expertisecentrum bij aan het bevorderen van kennis over en onderzoek naar psycho-oncologie.  

De diensten van Het Behouden Huys bestaan uit vier pijlers: behandeling, informatie, onderwijs en onderzoek.

HET BEHOUDEN HUYS STAAT VOOR:

  • Het aanbieden en ontwikkelen van specialistische behandelingen op het terrein van de psycho-oncologie;
  • Het aanbieden van (bij)scholing /onderwijs aan medici en paramedici
  • Het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
  • Het geven van voorlichting en informatie

HULPVRAGEN

Het Behouden Huys biedt onder andere psychologische zorg bij het leren omgaan met angst (voor terugkeer kanker/sterven), depressie, complexe rouw, traumatische ervaringen (ten gevolg van kanker), het leren omgaan met een veranderd lichaam en het verlies van vertrouwen.

VISIE

Het Behouden Huys stelt de uitspraak van Kierkegaard in de visie centraal:

“THE BIGGEST LOSS, THAT OF ONE’S SELF,
MAY PASS UNNOTICED.” 

Want wat als we onszelf verliezen? Hoe maak je weer verbinding met jezelf en met je omgeving? Het Behouden Huys behandelt mensen om op eigen kracht de regie van hun leven te (her)nemen en antwoorden te vinden op vragen waarmee ze door kanker worden geconfronteerd. Eigen vermogen, regie en zingeving spelen hierin een belangrijke rol. Iedereen die met kanker geconfronteerd wordt en hierin vastloopt en hiervoor professionele hulp nodig heeft, kan na verwijzing van huisarts of specialist, (meestal) na de acute fase in het ziekenhuis, gebruik maken van de therapie, ongedacht leeftijd, prognose en stadium van het ziekteproces. Ook voor naasten en nabestaanden is er behandeling mogelijk.

BEELDMERK

Het Behouden Huys biedt psychosociale hulp aan mensen met kanker. Een mensgerichte organisatie. Vanzelfsprekend is dit ook zichtbaar in het beeldmerk. Wie goed kijkt ziet verschillende gezichten. Is het er één? Of zijn het er twee? Drie misschien? Het kan allemaal. En het klopt. De ziekte heeft verschillende gezichten. Daarbij kunnen bij Het Behouden Huys niet alleen mensen met kanker voor hulp terecht, maar ook hun familieleden of naasten. Kanker heb je eigenlijk nooit alleen.

Lijnen
Het lijnenspel van de gezichten is een losse schets, en dat kan ook niet anders, de hulp aan cliënten zal voor iedereen anders worden ingevuld.

Kleur
Het Behouden Huys is een uitgesproken organisatie, de contacten met elkaar zijn puur, het werken met elkaar is intensief. Dit is vertaald door heldere kleuren te gebruiken die veel aandacht vragen, maar die zo met elkaar gecombineerd toch goed in balans zijn.

Hart
De achtergrond van het beeldmerk is een hart. Dit representeert het werken vanuit het hart en de liefde van de medewerkers voor hun werk.

Gezicht
Met het logo hebben we Het Behouden Huys letterlijk een gezicht willen geven. Zodat nog beter met verschillende doelgroepen zou kunnen worden gecommuniceerd.

*Het beeldmerk is in 2013 belangeloos ontwikkeld door  Manisch Creatief