Lianne Pronk

Beeldend therapeut

Sinds 2007 ben ik als vaktherapeut beeldend werkzaam en heb ik met verschillende doelgroepen in verschillende settingen gewerkt. Trauma en verlies is een thema dat me vanaf het begin heeft geboeid en waar ik me door de jaren heen in heb gespecialiseerd. Binnen Het Behouden Huys waar cliënten geconfronteerd worden met kanker en alle emoties en levensvragen die hiermee gepaard gaan, bied ik als vaktherapeut beeldend een meer non verbale manier om deze emoties en thema’s te kunnen uiten en verwerken. Niet het praten maar het tekenen, schilderen en ervaren staat centraal. Op deze manier bieden we bij Het Behouden Huys vanuit verschillende behandelvormen een ingang om met overweldigende of verwarrende emoties rondom het ziek zijn en verlies om te kunnen gaan en veerkrachtig te blijven.

In mijn werk gebruik ik met name teken-, schildermaterialen en klei om gevoelens en verhalen meer op een symbolische manier te kunnen verbeelden en onderzoeken. Daarnaast werk ik ook vanuit de Sensorimotor Art Therapy. Dit is een werkwijze waarbij je op een meer zintuigelijke en lichaamsgerichte manier wordt uitgenodigd om in contact te komen met ongemakken en spanning in het lichaam. Door dit op te zoeken nodig ik je uit om te oefenen om gevoelens van spanning aan te gaan en te leren verdragen, maar biedt het ook direct handvatten om deze gevoelens zelf te verzachten en door te werken.

Lianne is sinds 2022 werkzaam bij het Behouden Huys. Ze studeerde Creatieve therapie en Kunst en Cultuurwetenschappen en is daarnaast opgeleid tot Mindfulness trainer en cognitief gedragstherapeutisch werker. Ze was voorheen werkzaam bij Fier, een expertise- en behandelcentrum op het gebied van trauma waar ze werkte met kinderen, jongeren en volwassenen zowel individueel als in groeps-, of gezinsverband.