Geschiedenis van Het Behouden Huys

De naam

Het Behouden Huys ontleent haar naam aan het onderkomen, dat zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem Barentsz en zijn bemanning in 1596 op Nova Zembla hebben gebouwd. Bij hun poging om rond de Noordpool te varen zijn ze in het pakijs gestrand. Uit onderdelen van hun schip bouwden ze een schuilplek om te overwinteren. Deze hut heeft hen gedurende de barre winter bescherming geboden en in het voorjaar daarop konden zij ‘behouden’ de terugvaart aanvaarden.

 

Een warme plek

Net als het toenmalige Behouden Huys wil het huidige Behouden Huys mensen een warme plek bieden waar ze beschutting kunnen vinden in een moeilijke periode van hun leven. Het is een plek waar mensen die kanker hebben (gehad) stil kunnen staan bij de psychische, sociale en lichamelijk gevolgen van hun ziekte. De architectuur van het oorspronkelijke gebouw verwijst naar het schip van Willem Barentsz. Er is veel glas toegepast waardoor er overal contact is met de prachtige parkomgeving. Dat bevordert het gevoel van rust en ruimte.

 

De oprichters

Het centrum is in 2000 opgericht door de hoogleraren Tjerk Huppes en Rob Wesdorp. Beiden zijn zelf geconfronteerd met een ernstige vorm van kanker. Toen zij abrupt uit een zeer werkzaam leven werden gerukt, ontstond bij hen de behoefte om zo goed mogelijk met hun ziekte om te gaan en het optimale uit hun leven te halen. Onafhankelijk van elkaar kwamen ze bij het Helen Dowling Instituut (HDI) terecht, een instituut waar mensen met kanker worden begeleid bij het vinden van hun weg na de diagnose kanker. Op dat moment was er in het Noorden nog geen mogelijkheid voor dit soort psychologische zorg voor kankerpatiënten.

 

Stichting Assagioli

Omdat hun ervaring heel positief was, hebben Rob en Tjerk de handen ineen geslagen. Met hulp van velen, waaronder verzekeraars, sponsoren, vrijwilligers en de eigenaar van de Vijverberg die op zijn landgoed in Haren ruimte bood, is Het Behouden Huys gesticht. Hun doel was zo veel mogelijk mensen met kanker en hun naasten in de gelegenheid stellen die vorm van psychologische zorg te krijgen, waaraan zijzelf zoveel hebben gehad. Helaas zijn Rob en Tjerk inmiddels aan hun ziekte overleden, maar hun doel hebben zij bereikt. Jaarlijks komen zo'n 1000 mensen naar Het Behouden Huys voor psychologische ondersteuning. Tot 1 april 2019 was Het Behouden Huys actief als stichting Assagioli met een onbezoldigd bestuur (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2018). Sinds 1 april 2019 is Het Behouden Huys een bv die valt onder het Martini Ziekenhuis. Lees hier de WNTverantwoording PZNN 2020.