Heike Mesch

GZ-psycholoog
BIG-geregistreerd: 29051268525

“Al sinds mijn studietijd ben ik geïnteresseerd in de wisselwerking tussen somatiek en psyche. Mijn eerste werkstuk ging over 'huidkanker'. Voordat ik in 2011 daadwerkelijk in de psycho-oncologie ben gaan werken, heb ik met veel plezier in de revalidatie gewerkt. Het samen op zoek gaan naar een nieuw evenwicht na een ziekte-diagnose en het gezamenlijk ontdekken hoe het leven met een (chronische) ziekte vorm te geven, heb ik al die tijd als een bijzonder proces ervaren.

In de confrontatie met kanker gaat het ook om het vinden van je eigen weg in het omgaan met controleverlies en onzekerheid, aanvaarding van het verlies van gezondheid, pijn en vermoeidheid, het omgaan met de medische wereld en de confrontatie met vragen over leven en dood. In het begeleiden van deze zoektocht is het voor mij essentieel om uit te gaan van ieders kracht en uniciteit. Daarin is het bijzonder waardevol om met collega’s vanuit de verschillende disciplines elkaar in de behandeling aan te vullen en te verrijken. Dit zie ik als een van de krachten van het team van HBH. Net als het werken in een bijzonder sfeervolle omgeving waar ruimte geboden wordt om stil te staan bij heftige emoties en existentiële vragen.”

HEIKE IS SINDS 1994 GEZONDHEIDSPSYCHOLOOG EN WERKTE IN HET ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT. Daarna was zij 15 JAAR VERBONDEN AAN HET DIABETES- EN PIJNTEAM IN HET CENTRUM VOOR REVALIDATIE, UMCG, LOCATIE BEATRIXOORD. ZE WAS BETROKKEN BIJ ZOWEL INDIVIDUELE ALS GROEPSBEHANDELINGEN EN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN BEHANDELPROGRAMMA’S. HEIKE IS SINDS 2004 GEDRAGSTHERAPEUT VGCT (VERENIGING VOOR GEDRAGSTHERAPIE EN COGNITIEVE THERAPIE). SINDS APRIL 2011 WERKT HEIKE BIJ HBH. In de Behandeling maakt ze gebruik van Elementen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapie, oplossingsgerichte Therapie en EMDR.