Anna Marie Buwalda

Anna Marie Buwulda

Haptotherapeut
BIG-geregistreerd: 59017976230

“De persoonsgerichte en integrale benadering van mensen, is wat mij heeft getroffen in het Behouden Huys. Het geeft mij voldoening om in een team te werken, waarbinnen we elkaar vanuit de verschillende disciplines, maar zeker ook vanuit ons mens-zijn kunnen aanvullen. Deze persoonsgerichte benadering, waarbij de mens als geheel wordt gezien, heeft mij destijds ook bewogen om voor de opleiding tot Haptotherapeut te kiezen.

Kanker heeft dikwijls grote gevolgen voor het lichaam en voor de lichaamsbeleving van een mens. Gedurende het ziekteproces raakt de patiënt het vertrouwen in zijn of haar lichaam vaak kwijt. De gevoelsbeweging is bevroren, het contact met het lichaam is noodgedwongen op een laag pitje gezet of zelfs geheel verloren gegaan. Maar door ons lichaam manifesteren we ons in het leven, net zo goed als dat via ons lichaam het leven zich manifesteert in ons...

Ik zie het als mijn uitdaging om in een “bevestigende aanwezigheid” van mens tot mens, de ander uit te nodigen om zichzelf (weer) te mogen voelen en ervaren, met alles wat zich daarbij aandient. In nabijheid van de ander, vinden we de veiligheid om stapje voor stapje de vaak heftige gevoelens toe te laten en kunnen we leren om de emoties te reguleren. Zo kunnen we onszelf én de wereld om ons heen, in de volle diepte blijven ervaren, tot het einde toe ….”

ANNA MARIE IS VERPLEEGKUNDIGE EN HAPTOTHERAPEUT. DE OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE VOLGDE ZIJ AAN DE HBO-V IN GRONINGEN. DAARNA DEED ZIJ WERKERVARING OP IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN (O.A. ONCOLOGIE IN HET UMCG) EN IN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIZEN. VOORTS VOLGDE ZIJ NOG DE VOLGENDE OPLEIDINGEN:
• PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE
• POST-HBO ARBEIDSREINTEGRATIE
• HAPTOTHERAPEUT
• HAPTONOMISCH ZWANGERSCHAPSBEGELEIDER EN KINDERHAPTOTHERAPIE
• TRAUMATHERAPIE
• ROTS EN WATER TRAINER
NAAST HAAR WERK BIJ HET BEHOUDEN HUYS, HEEFT ZIJ SINDS 2007 EEN EIGEN PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE EN HAPTONOMISCHE ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING IN DE STAD GRONINGEN.