Jaarcijfers

Op deze pagina vindt u onze zorg uitgedrukt in cijfers. Van aantal behandelingen tot het tevredenheidscijfers van onze cliënten. 

Hieronder vindt u de factsheets van de afgelopen jaren:factsheet 2020
factsheet 2019
factsheet 2018
factsheet 2017
factsheet 2016
factsheet 2015


CQ-index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst geeft ons veel waardevolle informatie om onze processen te verbeteren.


Cliëntervaringen 2019

In 2019 (januari t/m december) vulden 108 cliënten de CQ-index in. Onze scores:

Bejegening (1-5): 4,9

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4,75

Samen beslissen (1-5): 4,6

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 3,68 

Uitvoering behandeling (1-5): 4,51

Rapportcijfer (0-10): 8,64

Over het geheel zijn we tevreden over de behaalde resultaten. Gezien onze missie en visie vinden we het van grootste prioriteit dat cliënten zich vooral serieus genomen voelen. Dit komt terug in een mooie waardering van een 4,9 (1-5). Het komende jaar streven we naar een grotere tevredenheid over het betrekken van familie of naasten. Hier hebben we actie ondernomen door het aanstellen van een systeemtherapeut, die zowel direct als indirect dit punt onder de aandacht zal blijven brengen. In de intake wordt standaard gevraagd naar het systeem. Dit willen we ook tijdens de behandeling meer integreren door tijdens de behandeling na te vragen in hoeverre het betrekken van familie of naasten wenselijk is.

We hechten veel waarde aan hoe u als cliënt onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.


Geef uw feedback

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij beter laten aansluiten. 

​Daarnaast stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom, zodat wij onze zorg kunnen verbeteren. Heeft u een klacht? Bekijk dan hier wat u kunt doen.