Voorlichting 'omgaan met kanker' op scholen

Het Behouden Huys geeft naast psychologische behandeling bij kanker ook voorlichting op scholen over jong zijn en kanker hebben. Eigenlijk over 'omgaan met kanker'. Het blijft een gevoelig onderwerp waarbij veel onwetendheid bestaat.

Jong & kanker

Het project ‘Jong & Kanker’ biedt Het Behouden Huys aan op scholen en is opgezet in samenwerking met jongeren die zelf kanker hebben (gehad). Doel is om de ziekte en de emoties die daarbij komen kijken bespreekbaar te maken. Helaas is er nog veel onwetendheid over kanker en wordt de ziekte vaak als scheldwoord gebruikt. Wij proberen met de voorlichting jongeren bewust te maken wat kanker inhoudt en wat je kunt doen als iemand in je omgeving kanker heeft.


Onwetendheid

Jongeren die zelf kanker hebben gehad stoorden zich bijvoorbeeld aan de volgende vooroordelen over kanker: ‘als je kanker hebt ben je zielig’, ‘als je kanker hebt kun je niets anders meer’, ‘kanker is besmettelijk’, ‘chemo is gevaarlijk voor de omgeving’ of ‘van chemo’s word je altijd kaal’. We beogen met dit project de vooroordelen weg te nemen en jongeren bewust te maken van wat jong en kanker werkelijk betekent. Wat kun je doen als iemand in je omgeving kanker heeft? Hoe reageer je op iemand die kanker heeft? Wat betekent steun geven? Wat durf je wel en niet te vragen?
 

Doel

Met de voorlichting willen we een beeld van de werkelijkheid geven, vooroordelen wegnemen, informatie geven, aangeven waar iemand terecht kan voor hulp en interactie en discussie veroorzaken.
 

Ervaringsdeskundigen

Met een groep van jonge (ex-)kankerpatiënten, in behandeling bij Het Behouden Huys, hebben we een werkgroep samengesteld. De werkgroep werkt mee aan de voorlichting in de klas.
 

Voor scholen

Wilt u dat wij deze voorlichting komen geven in uw klas? Wij richten ons op leerlingen tussen de 14 en 20 jaar. Op dit moment zijn wij bezig om de voorlichting te herschrijven voor basisscholen. Ook kunnen we advies op maat of een training voor leraren geven. Neem contact op met Aafke Veninga om de mogelijkheden te bespreken: a.veninga@behoudenhuys.nl of 050- 406 24 00.

Lees ook de blog van psycholoog Gerwin Witvoet

Lees ook de blog van Sophia (ervaringsdeskundige)

Lees ook de blog van Anita Pras (naaste)