Verzekerde zorg 2019

Wij krijgen regelmatig de vraag of de behandelingen van Het Behouden Huys worden vergoed door de zorgverzekeraars. Op deze pagina hebben het voor u op een rijtje gezet. De vergoeding van zorg door verzekeraars kunnen we opsplitsen in gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. We leggen uit hoe dat zit.

 

Gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorg noemen we ook wel verzekerde zorg. Het houdt in dat Het Behouden Huys een contract heeft afgesloten met een aantal verzekeraars. Als GGZ-instelling zijn wij verplicht ieder jaar contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hierin worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van zorg en prijzen van behandelingen. Dit betekent dat uw behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, mits de verwijzing voldoet aan de wettelijke eisen. Wel is het wettelijke eigen risico van toepassing en eventueel aanvullend eigen risico als u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt stuurt uw zorgverzekeraar u een factuur. Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te controleren of de behandeling onder uw polisvoorwaarden valt. U hoeft Het Behouden Huys niet te betalen voor de geleverde zorg, maar de behandeling die u bij ons volgt telt wel mee bij het aanspreken van uw eigen risico. Wij factureren de kosten aan uw zorgverzekeraar.

Wij doen onze uiterste best om ieder jaar afspraken te maken met de zorgverzekeraars. Helaas lukt het niet altijd om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Het Behouden Huys geen contract mee heeft, kunt nog wel gebruik maken van onze zorg. Dan spreken we over niet-gecontracteerde zorg.

Niet-gecontracteerde zorg

Niet-gecontracteerde zorg noemen wij ook wel niet-verzekerde zorg, hoewel dat niet helemaal de lading dekt. Als het Behouden Huys geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt afhankelijk van uw polis, zo'n 70% tot 100% van het NZA-tarief vergoed door uw verzekeraar. Het niet vergoede deel zal Het Behouden Huys bij u in rekening brengen. Wellicht moet u zelf nog een deel eigen risico betalen aan uw zorgverzekeraar. Wij adviseren om bij uw zorgverzekeraar te informeren welk percentage zij vergoeden bij niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast kunnen we nog onderscheid maken in drie verschillende soorten polissen: de natura polis, de restitutie polis en de budget polis. Op www.zorgwijzer.nl worden de verschillende goed uitgelegd.

 

Zelf betaalde zorg

In uitzonderlijke gevallen wordt de zorg bij Het Behouden Huys helemaal niet vergoed. Bijvoorbeeld als u geen klachten heeft, maar wel hulp wilt. Of als u wel klachten heeft, maar niet wil dat er een diagnose gesteld wordt. Ook dan kunt u bij Het Behouden Huys terecht, maar betaalt u de zorgkosten zelf.

Hier vindt u onze tarieven

 

Zorgverzekeraars

Wanneer u wilt weten of uw behandeling bij Het Behouden Huys voor vergoeding in aanmerking komt, adviseren wij u om zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op deze pagina vindt u met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben afgesloten.

Jeugdzorg

Voor clienten jonger dan 18 jaar geldt een andere constructie met betrekking tot. vergoedingen. Met ingang van 1 januari 2015 valt psychologische behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering. De gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Meer informatie