In groepsverband

Er starten regelmatig groepsprogramma’s voor lotgenoten, jongvolwassenen, partners van kankerpatiënten, (echt)paren en nabestaanden. Bij voldoende aanmelding is het mogelijk om een groep voor jonge kinderen van ouders met kanker te starten. Voor individuele behandeling kunnen zij in ieder geval terecht bij Het Behouden Huys.

Hieronder een kort overzicht van de begeleiding die in groepen gegeven wordt.

Basisgroep ‘Leren leven met kanker’

Een programma voor een groep van 8-10 lotgenoten die wekelijks bijeen komt. Er zijn 8 sessies van 2 uur plus een terugkomsessie. Met aandacht voor o.a. het eigen verhaal, wat je zelf kunt doen aan de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van kanker en het vinden van rust en stilte in jezelf.

Vervolggroep ‘Leren leven met kanker’

Een verdieping van de thema’s van de basisgroep in 8 sessies met een terugkomsessie.

Kwaliteit van leven

Voor degenen die na de vervolggroep ondersteuning behoeven bij het omgaan met kanker. De groepsleden kunnen zelf de thema’s bepalen. Elk thema wordt voorbereid door een deelnemer en een therapeut die de groep leidt. De groep is doorlopend en komt eens in de maand bij elkaar.

Jongvolwassenen (ca. 18-30 jaar)

Een programma van 8 sessies van 2 uur plus een terugkomsessie. Voor een groep van 8-10 jongvolwassenen die wekelijks bijeen komt. Met o.a. aandacht voor het niet meer aansluiten bij leeftijdgenoten en het verlies van sociale contacten. Lees hier een interview met psycholoog Gerwin Witvoet over jongeren en kanker. Aanleiding van het interview was de start van een groep jongvolwassenen. Meer informatie over de jongerengroep.

Samen leven met kanker

Een programma van 8 sessies van 2 uur plus een terugkomsessie. Voor een groep van 4-5 (echt)paren die een keer in de twee weken bijeen komt gedurende een periode van ca. 3 maanden. Met o.a. aandacht voor hoe je het best voor je partner en tegelijk ook voor jezelf kunt zorgen. Het doel van de gesprekken is uit te zoeken hoe je elkaar kunt steunen en met elkaar kunt blijven communiceren op een manier die werkt.

Partnergroep

Een programma van 8 sessies van 2 uur plus een terugkomsessie. Voor een groep van 8-10 partners van kankerpatiënten die om de week bijeen komt. Je partner heeft een levensbedreigende ziekte, maar hoe gaat het met jou? Wat heb jij nodig? Hoe goed ben je nog in staat voor jezelf te zorgen? Kortom het leven kan dan heel ingewikkeld zijn. Hoe ga jij daar mee om? En hoe doen lotgenoten dat, die in dezelfde situatie zitten?

Rouwverwerking

Voor wie een naaste heeft verloren aan kanker, kortgeleden of al veel langer. De groep bestaat uit 8-10 deelnemers en komt 2-wekelijks bijeen. Er zijn 8 sessies van 2 uur met een terugkomsessie. Centraal staan het delen van je eigen verhaal, de herkenning en spiegeling van lotgenoten, plus oefeningen, zoals ontspanning, visualisaties en meditaties.

Stressreductie / Mindfulness

Een vaardigheidstraining voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden om te leren anders om te gaan met stress, vermoeidheid en pijn. Er zijn 8 sessies, een dubbele sessie en een individueel nagesprek. Door middel van het bewust richten van de aandacht en door werkelijk aanwezig te zijn in het hier en nu – wat dat ook moge brengen – ontstaat meer ruimte om te ervaren wat er is.

Aandachtstraining

De training is een middel om de rust, stilte en kracht in jezelf (terug) te vinden. Aandacht richten is mediteren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen, o.a. ontspannings oefeningen, muziek, poëzie en stilte. De aandachtstraining wordt elke week twee keer aangeboden en is bestemd voor kankerpatiënten en hun naasten. Na 8 sessies volgt er een evaluatie bij de hoofdbehandelaar.

Beeldende therapie

Jezelf uitdrukken door te tekenen, te schilderen of beeldend bezig te zijn. De tot uitdrukking gebrachte beelden kunnen opluchting en inzicht geven: ze vertellen iets over je innerlijke wereld. Dit kan helpen bij het verwerken van emoties en het hervinden van zelfvertrouwen en kracht. De therapie wordt elke week aangeboden en is bestemd voor kankerpatiënten en/of hun naasten. Er kan worden gekozen voor een doorlopende groep of een besloten groep van 8 sessies.

Beeldende therapie voor kinderen/jongeren

Ziekte, rouw of verlies kan een grote impact hebben op uw kind. Veel kinderen vinden het moeilijk om hun emoties onder woorden te brengen. Zij uiten hun belevingen en gevoelens makkelijker door creativiteit, spel en fantasie. Beeldende therapie helpt kinderen om hun emoties uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, kleien of het bewerken van materialen. Het is een ervaringsgerichte therapie die hen kan helpen aan hun eigen hulpvraag te werken, zonder dat ze in woorden moeten uitleggen wat er aan de hand is.
Meer informatie

Voor nadere informatie over de behandelprogramma’s kunt u bellen op 050 406 24 00.