Wanneer doorverwijzen?

De diagnose kanker, de behandeling en de gevolgen, brengen vaak veel stress met zich mee voor patiënten, partners, hun kinderen of nabestaanden. Er kan aanleiding zijn om uw patiënt naar Het Behouden Huys door te verwijzen wanneer er sprake is van:

 • angst, somberheid, verdriet

 • gevoel de greep op het leven kwijt te zijn

 • moeite met aanpassen en verwerken

 • verstoorde slaap

 • vermoeidheidsverschijnselen of pijn

 • concentratieverlies

 • gestagneerde rouwverwerking

 • relatie- en opvoedingsvragen

 • obstakels rond werkhervatting

 • existentiële vragen over leven en sterven

 • veranderde lichaams- of seksuele beleving.

 

In het kader van het gewijzigde GGZ-stelsel per 1 januari 2014 is voor de verwijzing van uw patiënt naar Het Behouden Huys het volgende van belang:

 • U moet een vermoeden hebben van een diagnose uit de DSM V en deze eventueel vermelden op de verwijsbrief.
  Het is onze ervaring dat 95% van onze cliënten voldoet aan een dergelijke DSM-V diagnose.
 • U moet een keuze maken of u verwijst naar de Basis of Gespecialiseerde GGZ.
  De behandeling van enkelvoudige problematiek valt vanaf nu in de Basis GGZ, dit zijn maximaal 8 gesprekken.
  Langer durende trajecten en complexere problematiek wordt behandeld in de Gespecialiseerde GGZ.

Bent u huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandeijk gehandicapten? Dan mag u verwijzen naar Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. U kunt verwijzen door het insturen van onderstaande verwijsbrief, die u kunt downloaden. Ook partners, kinderen of nabestaanden met één of meerdere van bovenstaande problemen kunnen verwezen worden naar Het Behouden Huys. Het is van belang dat u aangeeft of het om basis generalistische zorg gaat of om specialisatie zorg. Heeft u vragen of wilt u even overleggen neem dan gerust contact met ons op via 050 – 406 24 00.

Download hier de verwijsbrief

Verwijsbrief Behouden Huys