Nieuwsbrief voor verwijzers

Bent u werkzaam in de zorg en ziet u kankerpatienten in uw praktijk of ziekenhuis? Wellicht kent u Het Behouden Huys in Haren, wellicht ook niet, of heeft u er ooit wel van gehoord maar weet u niet precies wat wij doen. Graag informeren wij u hierover via onze nieuwsbrief.


 

Steun bij kanker

Het Behouden Huys is een expertisecentrum waar psychosociale hulp wordt geboden aan (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. De diagnose kanker, de behandeling en de gevolgen daarvan, brengen vaak veel stress met zich mee voor patiënten, partners, hun kinderen of nabestaanden. Zij kunnen bij Het Behouden Huys terecht als ze hierdoor vastlopen. De behandeling is er op gericht het eigen vermogen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten zodanig te stimuleren dat zij hun eigen weg vinden in de verwerking van de diagnose, zodat zij zo goed mogelijk weten om te gaan met psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van de ziekte. Het doel is optimaliseren van de kwaliteit van leven.

We hopen dat u bereid bent uw cliënten te wijzen op de mogelijkheden bij Het Behouden Huys om zo gezamelijk bij te dragen aan het welzijn van uw patient.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons activiteiten, training, cursussen en bijeenkomsten die Het Behouden Huys voor verwijzers organiseert?

Schrijf u dan in voor de speciale nieuwsbrief voor verwijzers

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
 
 
 
 
 
 
 

 

Of bekijk hier de verschenen nieuwsbrieven:

nieuwsbrief verwijzers oktober 2016