Training voor POH-GGZ

Zoals jullie weten is de druk op de psychologische zorg bij kanker is erg hoog. De vijf gespecialiseerde psycho-oncologische centra (POC’s) in Nederland hebben te maken relatief lange wachttijden. Om meer mensen met kanker en hun naasten te kunnen helpen, ontwikkelen de vijf POC’s een eendaagse geaccrediteerde training voor poh-ggz, zodat zij mensen met kanker nog beter kunnen ondersteunen. Indien nodig kunnen de poh-ers uiteraard alsnog doorverwijzen naar meer specialistische behandeling die een POC kan bieden. Deze scholing wordt gefinancierd door KWF.

Op dit moment zijn we nog bezig met het vormgeven van het programma in samenspraak met vertegenwoordiging van huisartsen en poh-ggz. In het najaar van 2024 zal iedere POC vier keer een eendaagse cursus geven in haar eigen regio (Het Behouden Huys: Groningen, Friesland, Drenthe; Helen Dowling Instituut: Utrecht, Gelderland; Ingeborg Douwes Centrum: Noord Holland; De Vruchtenburg: Zuid Holland; Zuyderland: Limburg). Dit wordt herhaald in het voor- en najaar van 2025 en in het voorjaar van 2026.

Bent u poh-er en wilt u deelnemen aan deze cursus? Houd dan onze website in de gaten. Ook zullen we u op de hoogte houden via de nieuwsbrief voor verwijzers.

U mag ook alvast doorgeven dat u geinteresseerd bent in de training door een mail te sturen naar aveninga@behoudenhuys.nl