Cursus psycho-oncologie

Het Behouden Huys organiseert opnieuw de geaccrediteerde tweedaagse basiscursus 'Psycho-oncologie voor professionals in de gezondheidszorg'.

 

Kanker is een volksziekte die één op de drie mensen treft. Bijna een half miljoen mensen lijdt eraan en jaarlijks krijgen 124.000 nieuwe mensen de diagnose. Met ruim 900 sterfgevallen per week is het doodsoorzaak nummer één. Psychologische factoren zijn sterk van invloed op de manier waarop mensen met de gevolgen van de ziekte omgaan en daarmee op de kwaliteit van leven en sterven. Veel mensen zijn echter niet opgewassen tegen de enorme hoeveelheid stress die kanker met zich meebrengt en ontwikkelen daarom psychische klachten. Hulpverleners hebben in toenemende mate oog voor de psychische problematiek van mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten, maar voelen zich niet altijd in staat om de juiste begeleiding te bieden. Deze cursus biedt een breed palet van psycho-oncologie gerelateerde onderwerpen die door middel van uitleg, demonstratie, oefeningen en discussie worden gedoceerd.

 

Doelstelling

Optimaliseren en verwerven van kennis, inzichten en basisvaardigheden voor adequate psychosociale begeleiding of verwijzing van mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten.

Leerdoelen:

 • kunnen inventariseren van kanker gerelateerde psychische problematiek
 • kunnen vaststellen van de psycho-oncologische hulpvraag en het behandeldoel
 • beheersen van een aantal belangrijke (cognitief gedragstherapeutische) technieken (zoals: psycho-educatie, rouwbegeleiding, aandachtsmanipulatie) bij mensen die kanker hebben (gehad)
 • beheersen van de juiste therapeutische houding voor het werken met mensen die kanker hebben (gehad)

Doelgroep

Professionele hulpverleners in de gezondheidszorg die regelmatig werken met mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten, bijvoorbeeld: basis- en huisartsen, bedrijfsartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, oncologie verpleegkundigen, (basis- en Gz-)psychologen maatschappelijk werkers, fysio- of oedeemtherapeuten, etc.

 

Programmaonderdelen

 • Introductie en kennismaking
 • Het Behouden Huys: visie en werkwijze
 • Verlies
 • Kinderen en gezin
 • Lichaamsgericht therapie
 • Beeldende therapie
 • Trauma en EMDR
 • De dood
 • Lichamelijke gevolgen en seksualiteit
 • Mindfulness (MBSR/MBCT) bij kanker
 • Lotgenotengroepen
 • Systeemtherapie, relatie- en gezinstherapie
 • Zorg voor jezelf als hulpverlener

  Hier vindt u meer uitleg per onderdeel

Alles op een rijtje

Wat: tweedaagse cursus psycho-oncologie
Wanneer: vanaf najaar 2026*
(Op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief over onze scholingen)
Tijden:
09.45 uur tot 16.30 uur
Voor wie: Professionals in de gezondheidszorg
Kosten: €799,- (excl. btw, incl. 2x lunch, cursusmateriaal en certificaat)
nb. Het Behouden Huys heeft geen CRKBO-registratie, daarom zijn we niet vrijgesteld van BTW-heffing
Locatie: Het Behouden Huys, Rijksstraatweg 363a te Haren

*Het Behouden Huys participeert in het project 'De Mentale kant van kanker' van het KWF waarbij we vanaf het najaar 2024 t/m het voorjaar 2026 ruim 160 poh-ers ggz een eendaagse geaccrediteerde training aanbieden. Om deze reden hebben we besloten de tweedaagse cursus psycho-oncologie uit te stellen tot najaar 2026. Wel komt er een eendaagse training voor maatschappelijk werkers. Binnenkort meer hierover. Op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief over onze scholingen.


Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en goedgekeurd voor diverse beroepsgroepen:

* Landelijke vereniging POH-GGZ 11pt

* NIP-Eerstelijnspsychologie NIP 11 pt

* Registerplein 15.5 pt
Register Maatschappelijk werk 15.5 pt
Register Clientenondersteuners 15.5 pt
Register Sociaal Werkers 15.5 pt

* Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing Arboverpleegkunde 10 pt
Scholing Oncologie 10 pt
Scholing Palliatieve Zorg 10 pt
Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek 10 pt
Scholing Wijkverpleegkunde 10 pt

* Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Scholing verpleegkundig specialisten 10 pt

* Accreditatie bij Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Beroepsgerelateerde scholing 10 pt

Bent u ingeschreven bij een beroepsvereniging? Laat het ons weten en in veel gevallen kunt u ook individueel accreditatie aanvragen voor een dergelijke cursus. U ontvangt na afloop een certificaat van ons. Informeer hiervoor bij uw eigen vereniging.

 

Meer informatie

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de cursus? Neem dan contact met ons op met Aafke Veninga via aveninga@behoudenhuys.nl of 050 406 2400.

 

Inschrijven

Stuur een e-mail naar aveninga@behoudenhuys.nl vermeld uw naam, (praktijknaam) en functie en voor welke data u mee wilt doet. U ontvangt na aanmelding een bevestigingse-mail over de inschrijving en een factuur. Betaling dient uiterlijk tien weken voor aanvang van de cursus voltooid te zijn. Na betaling bent u officieel ingeschreven voor de training. Hier vindt u meer informatie over de annuleringsvoorwaarden.

Aantal deelnemers

Max. 12 personen. De training gaat door bij een minimum 8 personen.

 

Wilt u op de hoogte blijven van ons cursusaanbod, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

* verplichte velden
Accreditatie noodzakelijk?