Voorwaarden

Annuleringsregeling

Annuleren kan alleen schriftelijk (brief of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training, wordt 50-, euro aan administratieve kosten in rekening gebracht.

Wettelijke bedenktermijn

Na tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende veertien dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de training voor de afloop van de termijn al is begonnen.

Uitstel of afstel training

Mocht de training niet doorgaan of uitgesteld worden, dan wordt u twee weken voor de startdatum hierover, per mail, geïnformeerd. Mocht een training onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan Het Behouden Huys niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.