Voorwaarden

Annuleringsregeling

Annuleren kan alleen schriftelijk (brief of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Bij annulering brengen wij annuleringskosten in rekening. Deze zijn afhankelijk van de datum waarop u zich afmeldt:

* Tot 6 weken voor de start van de cursus: € 25
* Tussen de 6 en 2 weken voor de start van de cursus: 50% van het cursusbedrag
* Binnen 2 weken voor de start van de cursus: het volledige cursusbedrag


Wettelijke bedenktermijn

Na tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende veertien dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de training voor de afloop van de termijn al is begonnen. 

Uitstel of afstel training

Mocht de training niet doorgaan of uitgesteld worden, dan wordt u minimaal twee weken voor de startdatum hierover, per mail, geïnformeerd. De training gaat door bij voldoende aanmeldingen. Mocht een training onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan Het Behouden Huys niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.