Zekerheid voor Het Behouden Huys

01/02/2019

In nauwe samenwerking met Het Behouden Huys, Lentis en Menzis neemt het Martini Ziekenhuis per 1 april 2019 de dienstverlening van Het Behouden Huys over. Daarmee is de professionele psychologische zorg van Het Behouden Huys aan kankerpatiënten in Noord-Nederland voor de toekomst zeker gesteld. Het Behouden Huys biedt mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest, hulp bij de verwerking van psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Met een verwijzing kunnen ook ouders, partners, kinderen, broertjes, zusjes, eigenlijk iedereen die in zijn of haar omgeving met kanker te maken krijgt en moeite heeft een manier te vinden om hier mee om te gaan bij Het Behouden Huys terecht voor psychologisch zorg. Het doel is de regie in het leven te (her)nemen.

 

Samenwerking

Het bestuur van Het Behouden Huys is al een aantal jaren op zoek naar een manier om de zorg die Het Behouden Huys biedt, op een duurzame wijze te continueren. Voor een kleine specialistische zorgorganisatie als Het Behouden Huys is het vrijwel niet mogelijk zelfstandig voort te bestaan. Lentis heeft in dat verband al een aantal jaren ondersteuning verleend op het gebied van de bedrijfsvoering van Het Behouden Huys. Het bestuur van Het behouden Huys is vanzelfsprekend bijzonder gelukkig met deze overname door het Martini Ziekenhuis. Geert Buiter, nu voorzitter van de stichting waar Het Behouden Huys onder opereert, reageert positief op de overname:

‘Hiermee kunnen we de zorg aan onze cliënten op een bedrijfseconomisch
gezonde manier voortzetten, nu en in de toekomst.’

Vanaf de start naar de zoektocht naar een partner heeft Menzis actief meegedacht en meegewerkt aan de verschillende plannen. Het plan met het Martini Ziekenhuis bleek de beste optie te zijn.

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis: ‘Het Behouden Huys biedt belangrijke psychologische zorg aan kankerpatiënten, die naadloos aansluit op de medische behandeling van alle vormen van kanker in een ziekenhuis. In samenwerking met Lentis, Menzis en Het Behouden Huys zijn we gekomen tot goede afspraken, waardoor de continuïteit van deze zorg is gewaarborgd.’

Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis: ‘Het Behouden Huys helpt mensen om op eigen kracht weer de regie over hun leven te nemen. Dat is belangrijk voor de leefkracht: de positieve kracht van gezond leven en helpt ook bij het voorkomen van klachten op een later moment.’ Martin Sitalsing bestuursvoorzitter van Lentis vult aan: ‘We zijn ontzettend blij dat deze vorm van zorg op de juiste plek kan blijven voortbestaan’.

 

De organisatie

Bij Het Behouden Huys werkt een team van zo’n twintig behandelprofessionals. Het Behouden Huys blijft een zelfstandig opererende organisatie met de hoofdlocatie in Haren en spreekuurlocaties in Delfzijl, Emmen en Heerenveen. Voor cliënten zal er niets veranderen. Ook ziekenhuizen, huisartsen en andere verwijzers kunnen hun cliënten blijven doorverwijzen naar Het Behouden Huys. Voor de dagelijkse leiding is onlangs een nieuwe manager aangetrokken. In eerdere jaren faciliteerde Lentis Het Behouden Huys. De rol die het Martini Ziekenhuis inneemt is meer intensief. Zo zal een manager van het Martini Ziekenhuis aangesteld worden als directeur-bestuurder en functioneren twee leden van de Raad van Bestuur als toezichthouder. Vanwege de overgang naar een nieuwe BV, als gevolg van de samenwerking, ontvangen alle cliënten binnenkort een brief waarin uitgelegd wordt dat de zorg formeel door de nieuwe BV zal worden overgenomen. De zorg zal op vertrouwde wijze worden overgenomen en zal door dezelfde mensen worden uitgevoerd. Mocht u dit niet willen dan dient u dit expliciet aan te geven.

 

Bedrijfsvoering

Lentis, Menzis en het Martini Ziekenhuis willen alle drie continuïteit van de zorg voor cliënten door Het Behouden Huys. Door de overname door het Martini Ziekenhuis ontstaat een situatie van continuiteit. Het verwachte verlies in 2019, als gevolg van de transitie, dragen de drie betrokken partners samen. Het Martini Ziekenhuis neemt samen met Het Behouden Huys een aantal maatregelen in de bedrijfsvoering om de financiële huishouding gezonder te maken. Door de maatregelen verwacht het Martini Ziekenhuis vanaf 2020 een licht positief resultaat.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer: 050 406 2400.

 

Lees hier het persbericht