Het Behouden Huys ontvangt keurmerk Basis GGZ 2020

12/05/2020

Het Behouden Huys heeft het Keurmerk Basis GGZ 2020 ontvangen. Het keurmerk is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ.


De juiste zorg op het juist moment

Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Het Keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders binnen de Basis GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg en zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen.

Hier kunt u het rapport inzien

 

Erkenning voor onze steun bij kanker

We zijn blij met deze erkenning voor onze zorg van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Het Behouden Huys biedt zowel behandelingen in de generalistische basis GGZ als behandelingen in de specialistische GGZ. Het verschil tussen Basis en Specialistische GGZ zit voornamelijk in de complexiteit van klachten en de duur van de behandeling. We streven in al onze behandelingen naar de beste kwaliteit voor de cliënt.

 

Certificering HKZ

Naast het Keurmerk Basis GGZ 2020 heeft de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) na een kritische audit Het Behouden Huys opnieuw volgens de ISO-9001- HKZ norm gecertificeerd. Hierin is niet alleen gekeken naar de basiszorg, maar naar het gehele zorgproces (waaronder ook de specialistische trajecten) onder de loep genomen. Dit betekent dat de wijze waarop er wordt gewerkt en de wijze waarop de organisatie is ingericht voldoet aan de strenge eisen die voorwaarde zijn voor certificering. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.