Aanmeldstop voor cliënten van VGZ en onderliggende labels

10/05/2023

Bij deze willen we u, tot onze grote spijt, laten weten dat wij genoodzaakt zijn om per 1 april tot en met 31 december 2023 een aanmeldstop in te stellen voor cliënten die verzekerd zijn bij VGZ en onderliggende labels. De reden hiervoor is dat onze herhaalde aanvraag voor verhoging van ons zorgbudget voor 2023 niet door VGZ is gehonoreerd. VGZ geeft aan over beperkte middelen te beschikken om de zorgkostenplafonds te verhogen.

Een zorgplafond is het maximumbedrag dat een zorgaanbieder mag declareren bij een zorgverzekeraar. Zorgkostenplafonds zijn gebaseerd op marktaandeel en capaciteit van zorginstellingen, om zo het beschikbare zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg te waarborgen en de beperkte financiële middelen zo effectief mogelijk in te zetten, aldus VGZ. Het Behouden Huys heeft binnen het zorgbudget van VGZ over 2023 geen financiële ruimte meer voor nieuwe behandelingen. Dit geldt alleen voor zorgverzekeraar VGZ en onderliggende labels en NIET voor bijvoorbeeld Menzis of Zilveren Kruis Achmea.
Hier vindt u meer informatie over de algemene vergoedingen

Dit betekent dat Het Behouden Huys in bovengenoemde periode geen nieuwe cliënten aan kan nemen die verzekerd zijn bij VGZ en onderliggende labels:

  • VGZ
  • VGZ Bewuzt
  • IZA
  • IZZ
  • UMC
  • Univé
  • United Consumers VGZ
  • ZEKUR

We begrijpen dat dit heel vervelend voor u is en betreuren het zeer dat we cliënten die verzekerd zijn bij VGZ en onderliggende labels niet in behandeling kunnen nemen. Het Behouden Huys beschikt namelijk over voldoende capaciteit om cliënten uit de noordelijke provincies te behandelen.

Gedurende de aanmeldstop verwijzen wij cliënten naar de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ:
www.vgz.nl/zorg-regelen/zorgadvies

Nieuwe intakes voor verzekerden van VGZ en onderliggende labels kunnen vanaf 1 januari 2024 weer worden ingepland. Gezien de wachtlijst kunnen nieuwe cliënten met een verzekering bij VGZ vanaf 1 november 2023 weer aangemeld worden bij Het Behouden Huys voor psychologische zorg bij kanker.

Voor actuele ontwikkelingen verwijzen we u naar onze website: www.behoudenhuys.nl