Samen met uw partner

Ook samen met de partner kan gebruik worden gemaakt van Het Behouden Huys. De confrontatie met kanker heeft invloed op de relatie en kan bestaande patronen onbedoeld onderuit halen of juist op een ongewenste manier versterken. Doel van de gesprekken is stilstaan bij hoe je samen wilt omgaan met kanker. Dit kan in partnergesprekken, maar er is ook een groep voor (echt)paren.