Individueel

Individuele gesprekken

Persoonlijke begeleiding en/of behandeling geven de mogelijkheid om stil te staan bij specifieke vragen of wensen en kunnen zowel kortdurend als langdurend zijn. De doelen kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld: verminderen van angst of somberheid, aandacht voor zingevingsvragen, het zo goed mogelijk integreren van de gevolgen van de ziekte, maar ook aandacht voor het communiceren erover of juist voor het maken van meer ruimte en tijd om te genieten.

In overleg met de hoofdbehandelaar waarmee het intake gesprek wordt gevoerd, wordt bepaald wat het doel is van de begeleiding, met welke frequentie er afspraken worden gemaakt en wanneer de behandeling wordt afgesloten.


Lichaamsgerichte begeleiding

Door kanker treden er op alle gebieden in je leven abrupte veranderingen op. Je lichaam krijgt een enorme stress te verwerken, enerzijds door de medische behandelingen, anderzijds door de spanning die het ziek zijn met zich meebrengt. Al die onrust in je hoofd: zorgen, angsten, onzekerheden, gedachtes over de toekomst, kunnen veel stress veroorzaken in je lichaam. Het kan zijn dat je door pijn, verlies en andere klachten een vervreemding van het eigen lichaam ervaart. De onbevangenheid is weg, het vertrouwen lijkt verdwenen. Ook het gevoel van eigenwaarde kan verminderen vanwege een veranderd lichaamsbeeld. Lichaamsgerichte therapie ondersteunt je om je weer 'meer jezelf' te voelen.

Vaak gaat in eerste instantie alle tijd en energie uit naar de bestrijding van de ziekte en de medische behandelingen, dat is ook nodig. Daarnaast kan het nodig zijn om aandacht te hebben voor jezelf als mens en daar is vaak later pas in het proces ruimte voor. Ook dan kan lichaamsgerichte begeleiding je hierbij ondersteunen.

Ook als je zelf niet ziek bent, kun je je door alles wat er gebeurt overbelast gaan voelen of moeite hebben om bij jezelf te blijven in de dingen die er van je gevraagd of verwacht worden. Deze spanningen kunnen zich ook lichamelijk uiten, helpen deze te reguleren is een onderdeel van de begeleiding.

Lichaamsgerichte therapie richt zich als het ware op de 'taal van het lichaam'. Het leert je weer luisteren naar ‘het verhaal wat je lichaam vertelt’, zodat je vanuit verbinding met jezelf en je omgeving, kunt voelen wat je nodig hebt en wat er nodig is. Daarbij wordt gewerkt vanuit een haptonomisch perspectief.


Creatieve therapie

Wanneer u of uw naaste de diagnose kanker krijgt wordt er direct alles aan gedaan om het lichaam beter te maken. Maar ook emotioneel is er veel te verwerken. De vele gedachtes en gevoelens die met dit proces gepaard gaan, kunnen verlammend werken. Misschien is praten erover moeilijk, of niet voldoende. Schilderen, tekenen, beeldhouwen kunnen helpen om deze intense emoties op een andere manier te uiten, onderzoeken en te verwerken. Zowel het werken op zich alsook het ontstane werkstuk maken je meer bewust van je gevoelens en proces. Ook kan je al werkende zien én ervaren waar mogelijke keuzes liggen , die vervolgens onderzocht en uitgediept kunnen worden.

In overleg met u zal er aan individuele thema’s worden gewerkt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: omgaan met heftige emoties, omgaan met angst, je kracht vinden, leren durven, leren loslaten, etc. Beeldend werken kan troost, steun, kracht en inzicht geven.