Huisbezoeken

In principe komt u naar ons, maar voor patiënten die door de ziekte niet (meer) in staat zijn om naar ons toe te komen, bestaat de mogelijkheid van huisbezoek. Het gebied voor huisbezoek bestrijkt grofweg de provincie Groningen, de kop van Drente en Friesland.