Generalistische Basis GGZ 2021

Het Behouden Huys is een gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg(GGZ)-instelling. Hieronder hebben we de kosten en vergoedingen voor u op een rijtje gezet.

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2021

De vijf zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:

CODE
PRESTATIE
MAXIMUMTARIEF NZa *

180001
180002
180003
180004
180005

Kort, 294 minuten
Middel, 495 minuten
Intensief, 750 minuten
Chronisch, 750 minuten
Onvolledig behandeltraject**

€ 522,13
€ 885,01
€ 1.434,96
€ 1.380,49
€ 228,04


* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct (gedeeltelijk) aan ons zal vergoeden.

** De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Bekijk hier of en welk deel u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar