Sponsoren

Het Behouden Huys is op zoek naar bedrijven die ons werk structureel willen steunen. Op dit moment zijn er grote veranderingen en bezuinigingen gaande in de zorg, waardoor onze activiteiten onder druk komen te staan. Ook is er voor incidentele en structurele projecten extra geld nodig. Bijvoorbeeld voor thuisbezoeken, voor het inhuren van een gespecialiseerde professional , voor het organiseren van activiteiten voor kinderen of jongeren die te maken hebben met kanker, voor het geven van trainingen aan huisartsen en oncologieverpleegkundigen, voor het uitdragen van het belang van psycho-sociale hulp bij kanker, maar ook als werkkapitaal van de Stichting Vrienden van Het Behouden Huys, voor de organisatie van fondsenwervende activiteiten.

Sponsoren kan op vele manieren. Ideeën en mogelijkheden kunt u doorspreken met onze fondsenwerver Aafke Veninga. Zij helpt u graag verder, neem contact op via 050 406 2400 of a.veninga@behoudenhuys.nl.

Wat krijgt u daarvoor terug?

  • U steunt Het Behouden Huys en helpt ons mensen helpen die te maken krijgen met kanker en de grote impact hiervan op hun leven.
  • Uw foto en logo komen op deze website met uw persoonlijke verhaal
  • Via de Linkedin groep Vrienden van Het Behouden Huys komt u in contact met andere zakelijk partners van Het Behouden Huys
  • We kunnen uw bedrijf ondersteunen als er medewerkers zijn die in hun persoonlijke omstandigheden te maken hebben met kanker en ondersteunen bij begeleiding en reintegratie
  • Uw naam komt prominent in beeld in Het Behouden Huys
  • Uw gift is volledig aftrekbaar
  • U ontvangt vier keer per jaar de emailnieuwsbrief
  • U ontvangt uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten en activiteiten
  • Een vermelding op de website

Vriendendiensten

  • Er zijn regelmatig bedrijven (en soms ook particulieren) die ons goederen of diensten schenken in natura. Zo laat Akzo Nobel bijvoorbeeld enkele keren per jaar een aantal van onze cliënten meevaren op een loodskotter uit de bruine vloot; Saturn heeft ons een heel arsenaal aan huishoudelijke en computerbenodigdheden geschonken en onze gordijnen hebben wij te danken aan ADO Nederland. Het spreekt voor zich dat wij daar enorm blij mee zijn, want hiermee kunnen wij onze bedrijfskosten laag houden, waardoor er meer geld ten goede komt aan hulp en begeleiding van onze cliënten.