Notariële schenking

Het voordeel van een notariële schenking is dat deze volledig aftrekbaar is van uw jaarinkomen zonder dat dit is gebonden aan een minimum- of maximumbedrag. Voorwaarde is dat u voor tenminste vijf jaar een vast bedrag per jaar aan HBH schenkt, maar dat hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het mag ook in termijnen worden betaald, bijvoorbeeld via een maandelijkse machtiging. Voor HBH is deze vorm van ondersteuning ook aantrekkelijk, omdat wij uw bijdrage structureel kunnen inzetten. De kosten van een dergelijke donatie zijn relatief laag, dus uw schenking komt maximaal ten goede aan ons werk.

Schenken en Fiscale voordelen rekenvoorbeeld

Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële akte. Wilt u meer weten over dit onderwerp bekijk dan de brochure Schenken en Nalaten. Daarin leest u over de onderwerpen donateur worden, schenken, nalaten, de notaris en de tarieven en vrijstellingen voor schenkings- en successierecht.