Nieuwe wensen

Met steun van velen hebben we met de gerealiseerde wensen een stukje extra zorg kunnen bieden aan cliënten van Het Behouden Huys. Hier zijn wel heel blij mee, maar dromen zijn er ook. Om een beeld te geven hebben een wensenlijst samengesteld die we graag de komende jaren willen realiseren:

- Virtual Reality-bril die ingezet kan worden in de therapie t.b.v. stressreductie
- Na 20 jaar nieuwe inrichting van de behandelkamers en wachtruimte met behoud voor huiselijke sfeer
- Thema-avonden organiseren over bijvoorbeeld kanker in het gezin, kanker heb je niet alleen
- Zitjes om ook buiten gesprekken met de psycholoog te kunnen voeren (met het oog op veiligheid in deze corona tijd)
- Scholing ontwikkelen gericht voor Praktijkondersteuners van huisartsen, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor kankerpatiënten
- 0-delijns (dan is het niet nodig om in behandeling te komen, maar wel een vorm van therapie, waarom deelnemers zelf weer verder kunnen) lotgenotengroepen organiseren in samenwerking met de inloophuizen
- een kleine gesponsorde bedrijfsauto om naar de verschillende spreekuurlocaties in heel Noord-Nederland te reizen en huisbezoeken te kunnen afleggen bij clienten die niet (meer) in staat zijn naar een van onze locaties te komen
- het voortzetten van project voorlichting op scholen in 2020

 

  • Zitjes voor buiten in coronatijd

    Corona zal waarschijnlijk nog geruime tijd onderdeel zijn van onze samenleving, maar na tien weken worden de maatregelen langzaam versoepeld en kunnen we weer vooruitkijken. Natuurlijk hebben we allerlei digitale middelen ingezet, maar dat vervangt het face-to-face contact niet. Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGZ- en Coronarichtlijn kan Het Behouden Huys gedoseerd een gedeelte van onze cliënten weer in Het Behouden Huys ontvangen. We hebben maatregelen getroffen zodat we iedereen op een veilige manier kunnen ontvangen. Een daarvan is zoveel mogelijk gesprekken buiten te voeren. Onze wens is dan ook om een 10-tal goede buitenzitje te kunnen creëren.

    Meer over Zitjes voor buiten in coronatijd