Nieuwe dromen

Met steun van velen hebben we met de waargemaakte dromen een stukje extra zorg kunnen bieden aan cliënten van Het Behouden Huys. Hier zijn we heel blij mee, maar nieuwe dromen zijn er ook. Om een beeld te geven hebben een wensenlijst samengesteld die we graag de komende jaren willen realiseren:

- Virtual Reality-bril die ingezet kan worden in de therapie t.b.v. stressreductie
- Na 20 jaar nieuwe inrichting van de behandelkamers en wachtruimte met behoud voor huiselijke sfeer
- Thema-avonden organiseren over bijvoorbeeld kanker in het gezin, kanker heb je niet alleen
- Zitjes om ook buiten gesprekken met de psycholoog te kunnen voeren (met het oog op veiligheid in deze corona tijd)
- Scholing ontwikkelen gericht voor Praktijkondersteuners van huisartsen, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor kankerpatiënten
- 0-delijns (dan is het niet nodig om in behandeling te komen, maar wel een vorm van therapie, waarom deelnemers zelf weer verder kunnen) lotgenotengroepen organiseren in        samenwerking met de inloophuizen
- een kleine gesponsorde bedrijfsauto om naar de verschillende spreekuurlocaties in heel Noord-Nederland te reizen en huisbezoeken te kunnen afleggen bij clienten die niet (meer) in staat zijn naar een van onze locaties te komen
- het voortzetten van project voorlichting op scholen in 2020

We zullen bovenstaande wensen binnenkort concreter uitwerken. Hieronder vind je al twee lopende projecten:

  • Boeken voor onze bibliotheek

    Het Behouden Huys heeft een kleine bibliotheek met boeken die cliënten kosteloos kunnen lenen en gaan over omgaan met kanker, rouw en verlies. Wij hebben een grote wens om het aanbod uit te breiden met nieuwe en actuele titels, waar cliënten veel aan kunnen hebben.

    Meer over Boeken voor onze bibliotheek
  • Zitjes voor buiten in coronatijd

    Corona zal waarschijnlijk nog geruime tijd onderdeel zijn van onze samenleving, maar na tien weken worden de maatregelen langzaam versoepeld en kunnen we weer vooruitkijken. Natuurlijk hebben we allerlei digitale middelen ingezet, maar dat vervangt het face-to-face contact niet. Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGZ- en Coronarichtlijn kan Het Behouden Huys gedoseerd een gedeelte van onze cliënten weer in Het Behouden Huys ontvangen. We hebben maatregelen getroffen zodat we iedereen op een veilige manier kunnen ontvangen. Een daarvan is zoveel mogelijk gesprekken buiten te voeren. Onze wens is dan ook om een 10-tal goede buitenzitje te kunnen creëren.

    Meer over Zitjes voor buiten in coronatijd