Turbogift

Dit is een speciale legaatconstructie die u belastingvoordeel oplevert en geen extra kosten met zich meebrengt. U bestemt uw legaat al bij leven als schuldig gebleven schenking, hetgeen betekent dat u een bedrag leent aan een goed doel, maar dit bedrag pas hoeft te betalen als u overlijdt.

Het voordeel is dat deze schenking onder de giftenaftrek valt en u de schenking al bij leven kunt aftrekken van de inkomstenbelasting – dit kan u belastingvoordeel opleveren. Als u vervolgens dit belastingvoordeel schenkt aan het goede doel, dan wordt ook dit weer aangemerkt als gift en is derhalve weer aftrekbaar van de belasting. De fiscus en het ministerie van Financiën hebben deze constructie goedgekeurd. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.turbogift.nl.