Nalatenschap

Uw testament is wellicht een gevoelig onderwerp. Want nadenken over uw testament is nadenken over de dood. Maar ook over het leven. Want juist met uw nalatenschap kunt u iets doen voor het leven van anderen. Door (een deel van) uw nalatenschap te bestemmen voor een maatschappelijk doel wat u aan het hart ligt, kunt u een verschil maken in het leven van anderen – misschien wel de meest betekenisvolle gift uit uw leven. Wilt u mensen met kanker en hun naasten of nabestaanden in hun verwerkingsproces steunen, dan kunt u Het Behouden Huys in uw testament opnemen op verschillende manieren.

Testament

U heeft een testament nodig om zelf te bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Zonder testament wordt dit door de wet bepaald. Wilt u dat zelf in de hand houden? Dat kunt u dit laten vastleggen in een testament bij de notaris. Hierin wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wie de erfenis moet afwikkelen. Als er geen testament is, gelden de wettelijke regels. In onderstaande filmpjes wordt uitgelegd wat een testament is en wat de rol van de notaris is.

 

Week van het testament

Eenmaal per jaar (meestal in april) organiseren meer dan 50 Goede Doelen die samenwerken in de Campagne Nalaten ‘De Week van het Testament’. U kunt dan tegen gereduceerd tarief een testament laten opmaken. Zie ook www.nalaten.nl.

 


Erfstelling

Een erfstelling houdt in dat de gehele erfenis, of een gedeelte ervan, ten goede komt aan het goede doel. Het betekent dat eerst alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) afgelost moeten worden, waarna de rest van de nalatenschap wordt verdeeld over de in het testament genoemde erfgenamen (waarvan HBH er dan één kan zijn). Over dat bedrag hoeven geen successierechten te worden betaald.

Legaat

Een legaat is een omschreven deel van een erfenis. Daarbij kan het gaan om een geldbedrag, maar ook om roerende of onroerende goederen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Omdat Het Behouden Huys als ANBI is aangemerkt, is geen successiebelasting verschuldigd.

Turbogift

Dit is een speciale legaatconstructie die u belastingvoordeel oplevert en geen extra kosten met zich meebrengt. U bestemt uw legaat al bij leven als schuldig gebleven schenking, hetgeen betekent dat u een bedrag leent aan een goed doel, maar dit bedrag pas hoeft te betalen als u overlijdt.

Het voordeel is dat deze schenking onder de giftenaftrek valt en u de schenking al bij leven kunt aftrekken van de inkomstenbelasting – dit kan u belastingvoordeel opleveren. Als u vervolgens dit belastingvoordeel schenkt aan het goede doel, dan wordt ook dit weer aangemerkt als gift en is derhalve weer aftrekbaar van de belasting. De fiscus en het ministerie van Financiën hebben deze constructie goedgekeurd. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.turbogift.nl.

Nalatenschap

In 2018 liet wijlen Marja den Uyl een bedrag van bijna 50.000 euro na om de beeldende ruimte en Het Boshuys (een extra ruimte achter het hoofdgebouw, gelegen in het bos) te verbouwen. Het is ontzettend bijzonder om op deze manier waardering te ontvangen voor de zorg die Het Behouden Huys biedt. Marja was lange tijd cliënt bij Het Behouden Huys nadat ze de diagnose borstkanker had gekregen. Na goede behandelingen bleek de kanker na enige tijd weer terug en uitgezaaid te zijn. In een gesprek met Marja gaf zij aan graag een deel van haar nalatenschap aan Het Behouden Huys te willen schenken, omdat zij zoveel baad heeft gehad bij de behandeling die ze heeft gekregen bij Het Behouden Huys. In het bijzonder bij de beeldende therapie, waar ze zichzelf helemaal kon uiten. Hoewel het atelier in Het Boshuys een prachtige ruimte is kon deze wel een upgrade gebruiken. Zo wenste Marja een afgesloten ruimte (het atelier en kinderkamer waren in een grote ruimte, wat rommelig oogde en zorgde voor afleiding), ook was er geen stromend water aanwezig om bijvoorbeeld verfkwasten schoon te maken. In 2020 is er verbouwd en zijn er naast een afgesloten beeldend atelier (met stromend water) nog twee extra spreekkamers, waaronder een kinderkamer, gerealiseerd. Zo kunnen cliënten die beeldende therapie volgen ongestoord werken aan hun eigen thema’s en is het mogelijk meer cliënten te ontvangen in de spreekkamers en hebben de jonge cliënt tevens een eigen ruimte die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Marja gunde iedereen dezeflde hulp die zij ervaren heeft en heeft met haar schenking mogelijk gemaakt dat we dat aan nog meer clienten kunnen bieden.

 

Gegevens voor de notaris

Wilt u net als Marja (een deel van) uw erfenis nalaten aan de Vrienden van Het Behouden Huys? Dan heeft de notaris onderstaande gegevens nodig:

Stichting Vrienden van Het Behouden Huys
Statutair gevestigd te Haren
Rijksstraatweg 363a, 9752 CH Haren
Nummer Kamer van Koophandel: 02080848
RSIN nummer: 816043784

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Aafke Veninga. We gaan graag met u in gesprek. 

 

Andere manieren om te steunen

Wilt u stichting Vrienden van Het Behouden Huys op een andere manier steunen, bijvoorbeeld door donateur te worden of via een eenmalige gift? Bekijk dan hier de mogeijkheden. U kunt ook een tikkie doen.