Waargemaakte dromen

De stichting Vrienden van Het Behouden Huys zet zich in voor clienten van Het Behouden Huys, voor kankerpatienten en hun naasten. Hieronder geven we een overzicht van onze waargemaakte dromen, waarmee we net dat beetje extra te kunnen bieden.

We hebben al mooie projecten kunnen realiseren door giften van fondsen en onze donateurs.

 

Scholing aan professionals

Het is de missie van Het Behouden Huys om zoveel mogelijk bij te dragen aan het bevorderen van kennis over en aandacht voor de psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten. Het Behouden Huys organiseert daarom regelmatig workshops, informatie- en themabijeenkomsten of andere evenementen voor professionals in de zorg. Een fondsaanvraag voor de ontwikkeling van scholing voor zorgprofessionals bij de stichting Diakonesse Leeuwarden werd goedgekeurd. Met deze donatie hebben we twee cursussen kunnen ontwikkelen:

·    tweedaagse cursus psycho-oncologie

·    zorg voor zorgenden

Doel van beide cursussen is het optimaliseren en verwerven van kennis, inzichten en basisvaardigheden voor adequate psychosociale begeleiding of verwijzing van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. De tweedaagse hebben we inmiddels twee keer geaccrediteerd gedoceerd aan zeventien zorgprofessionals en werd zeer positief ontvangen. De volgende editie staat inmiddels gepland.

De deelnemers aan de cursus ‘zorg voor zorgenden’, inmiddels twee keer gedoceerd en de volgende op de planning, waren ook enthousiast en namen het geleerde mee in hun dagelijkse werk met kankerpatiënten.

Hiermee hebben we de bekendheid en het belang van psycho-oncologische zorg vergroot bij diverse zorgprofessionals die op hun beurt clienten gemakkelijker kunnen ondersteunen of doorverwijzen naar de juiste zorg.

 

Mindfulnesstraining aan borstkankerpatiënten

Uit de donatie van stichting Akke van der Ploeg, die zich inzet voor mensen met borstkanker, hebben we mindfulnesstrainingen kunnen geven aan mensen met borstkanker. Tien cliënten van Het Behouden Huys hebben hier gebruik van kunnen maken. Zij gaven aan minder stress en meer rust te kunnen ervaren, ondanks hun (slechte) diagnose. Tegenwoordig wordt Mindfulness binnen de behandeling weer vergoed en kunnen we meer cliënten deze training bieden.

 

Nalatenschap ten behoeve van verbouwing Boshuys

In 2018 liet wijlen Marja den Uyl een bedrag van bijna 50.000 euro na om de beeldende ruimte en Het Boshuys (een extra ruimte achter het hoofdgebouw, gelegen in het bos) te verbouwen. Marja was lange tijd cliënt bij Het Behouden Huys nadat ze de diagnose borstkanker had gekregen. Na goede behandelingen bleek de kanker na enige tijd weer terug en uitgezaaid te zijn. In een gesprek met Marja gaf zij aan graag een deel van haar nalatenschap aan Het Behouden Huys te willen schenken, omdat zij zoveel baat heeft gehad bij de behandeling die ze heeft gekregen bij Het Behouden Huys. In het bijzonder bij de beeldende therapie, waar ze zichzelf helemaal kon uiten. Hoewel het atelier in Het Boshuys een prachtige ruimte is kon deze wel een upgrade gebruiken. Zo wenste Marja een afgesloten ruimte (het atelier en kinderkamer waren in een grote ruimte, wat rommelig oogde en zorgde voor afleiding), ook was er geen stromend water aanwezig om bijvoorbeeld verfkwasten schoon te maken. In 2020 is er verbouwd en zijn er naast een afgesloten beeldend atelier (met stromend water) nog twee extra spreekkamers, waaronder een kinderkamer, gerealiseerd. Zo kunnen cliënten die beeldende therapie volgen ongestoord werken aan hun eigen thema’s en is het mogelijk meer cliënten te ontvangen in de spreekkamers en hebben de jonge cliënten tevens een eigen ruimte die aansluit bij hun eigen belevingswereld.

 

Materiaal ten behoeven van therapie voor kinderen

Ongeveer 10% van de cliënten van Het Behouden Huys is onder de 18 jaar. De leeftijden van deze groep variëren van ongeveer 6 tot 18 jaar. Eind 2017 ontvingen we een donatie van Team Energy om materialen voor deze doelgroep aan te schaffen. Team Energy Haren heeft met het beklimmen van de Mont Ventoux een bedrag van 3.000 euro opgehaald voor Het Behouden Huys. Hiervoor zijn diverse materialen als (kinder)boeken, een rouwkoffer met allerlei materialen over rouw en kanker aangeschaft. De boeken staan in onze eigen bibliotheek en worden uitgeleend aan de jonge cliënten of aan hun ouders. Daarnaast heeft onze beeldende therapeut materialen gekocht waar de kinderen een herinneringsdoosje mee kunnen maken.

 

Digitaal presentatiescherm

Omdat Team Energy de zorg die Het Behouden Huys biedt zo belangrijk vindt, gingen zij een jaar later weer voor Het Behouden Huys de Mont Ventoux op. Dit keer haalden zij 3.500 euro op. Hiervoor is in overleg een groot beeldscherm aangeschaft, die deels ook gesponsord is door de leverancier. Dit interactieve beeldscherm wordt ingezet tijdens algemene informatieavonden over omgaan met kanker, tijdens scholing en thema-avonden.

Team Energy beklom een derde keer de Mont Ventoux en zamelde dit keer 2.000 euro in voor Het Behouden Huys. Dit kwam beschikbaar voor scholing voor therapeuten die jonge kinderen in behandeling hebben.

Lees hier het artikel in Harener Weekblad

 

Materialen voor beeldende therapie

Van Bridgclub Gieten ontvingen we een donatie van 500 euro. Dit hadden zij ingezameld tijdens een bridgetoernooi en hebben dit bedrag geschonken ten behoeve van de beeldende therapie voor kinderen. Hiervoor zijn wederom materialen aangeschaft. Onlangs ontvingen we nog een mooi en persoonlijk bedankje van een jonge cliënt en haar vader. Haar moeder is een aantal jaren geleden overleden. We hebben haar geholpen om met dit grote verlies om te kunnen gaan.

 

Voorlichting op scholen

In de voorgaande jaren hebben we een mooi project kunnen financieren via stichting Ars Donandi, hierbij geeft Het Behouden Huys voorlichting op scholen over omgaan met kanker. 

Het project ‘Jong & Kanker’ biedt Het Behouden Huys aan op scholen en is opgezet in samenwerking met jongeren die zelf kanker hebben (gehad). Doel is om de ziekte en de emoties die daarbij komen kijken bespreekbaar te maken. Helaas is er nog veel onwetendheid over kanker en wordt de ziekte vaak als scheldwoord gebruikt. Wij proberen met de voorlichting jongeren bewust te maken wat kanker inhoudt en wat je kunt doen als iemand in je omgeving kanker heeft.

Jongeren die zelf kanker hebben gehad stoorden zich bijvoorbeeld aan de volgende vooroordelen over kanker: ‘als je kanker hebt ben je zielig’, ‘als je kanker hebt kun je niets anders meer’, ‘kanker is besmettelijk’, ‘chemo is gevaarlijk voor de omgeving’ of ‘van chemo’s word je altijd kaal’. We beogen met dit project de vooroordelen weg te nemen en jongeren bewust te maken van wat jong en kanker werkelijk betekent. Wat kun je doen als iemand in je omgeving kanker heeft? Hoe reageer je op iemand die kanker heeft? Wat betekent steun geven? Wat durf je wel en niet te vragen?

Kijk op www.behoudenhuys.nl/voorlichting-op-scholen voor meer informatie.

 

Kinderkamer

Van Monuta Charity ontvingen we in 2016 al een donatie voor de inrichting van de kinderkamer. Een kamer die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Omdat de verbouwing door omstandigheden even op zich heeft laten wachten zal deze donatie binnenkort ingezet worden om de kinderkamer in te richten. De verbouwing is reeds afgerond in juli 2020, maar de kamers moeten nog afgewerkt en inricht worden.

 

Wil je ook meehelpen?

Ben je enthousiast geworden en wil je een steentje bijdragen? Word dan sponsor of donateur. En draag bij aan nieuwe projecten. Bekijk hier ons nieuwe wensen.